Emberismeret, önismeret - Az Enneagram és PAS karaterológiai rendszerek