Államcsőd

2009. 08. 09.Eljött az a pont, hogy a 2012 Blog a jövő eseményeivel is foglalkozzon egy kicsit – bár a következő két bejegyzésben a kozmikus és a földi teremtésről akartunk írni, de egyre aktuálisabb lesz ennek a bejegyzésnek a témája, így soron kívül beiktattuk.

Jelen bejegyzés csak egyike azoknak, melyek úgymond „jóslatokat” fognak tartalmazni – ezek beteljesülése pedig remélhetőleg némi fokozottabb érdeklődés tárgyává teszi majd a 2012 Blogot. Már feltéve persze, ha beteljesülnek, de nyilván nem légből kapott információkról van szó.

Ami most terítékre kerül, azt részben Szemrád Nándor asztrológustól kapott információkra alapozzuk, akivel >a 2012 Blográdió első adásában< beszélgettünk, és ezt a témát is szóba hoztuk volna, ha az adásidőbe belefér.

Államcsőd. A legtöbb ember nehezen tudja felmérni, mivel jár, ha egy állam központi költségvetése fizetésképtelenné válik – ha nem tudja a tanárok, rendőrök, tűzoltók, orvosok bérét kifizetni, és gyakorlatilag az egész államapparátus megszűnik működni, az állami szolgáltatások határozatlan ideig szünetelnek. Mintha maga az állam, alkotmányával és törvényeivel együtt szűnne meg létezni, és anarchikus közösséggé változna az adott ország. Természetesen a közerkölcsök színvonala minél alacsonyabb, annál súlyosabbak a következmények…

Tovább rontja a helyzetet Magyarországon az, hogy a magyar állam adós. A fizetésképtelen adóst pedig végrehajtás alá vonják, tulajdonát lefoglalják, sokszor aránytalan módon: néhány százezer forint adósság miatt egy több millió forintos ingatlant elveszíthet valaki. A Talmudban világosan le van írva, hogy a gójnak kamatos kamatra kell kölcsönadni, méghozzá lehetőleg úgy, hogy a pénzt végül ne tudja visszafizetni, és házát, földjét elveszítse. Tudjuk, hogy a zsidók nagyobbik fele ma már nem a talmudi előírások szerint él, azonban bankjaink tevékenységéből, mentalitásából elég nyilvánvalóan kitűnik, hogy a bankrendszer tulajdonosai viszont nagyonis előszeretettel forgatják a Talmudot, legalábbis ami a „zsidó” bankrendszert illeti. (Azért nevezzük kiemelten „zsidó bankrendszernek”, mert létezik egy másik, az arab vagy másnéven halal bankrendszer is, mely egy tisztességesebb üzletpolitikát követ, azonban Magyarországon sajnos nem képviselteti magát.)

Mit jelent mindez Magyarországra kivetítve? Nyilvánvaló, hogy a Világbanknak, az IMF-nek és egyéb nemzetközi pénzügyi szervezeteknek, melyeknek (állítólag) pénzzel tartozunk, az az érdeke, hogy ezt a pénzt ne tudjuk kifizetni. Gondolom, senkinek nem kell részleteznem, hogy a bankrendszer teljes egészében >az Irányítók< kezében van, és amint >korábban leírtuk<, ugyanez igaz az ország jelenlegi vezetésére és >a rendszerváltás előtti< vezetésére is. Magyarán az állam (tehát az emberek közös) vagyonát annak az óriásnak a jobbja kezeli, melynek balja tulajdonjogot akar szerezni minél nagyobb része felett. Innen már nem nehéz kitalálni, mi következik mindebből. Egy hozzá nem értő emberekkel működtetett, szándékosan rossz hatásfokú és ésszerűtlen tervgazdálkodás idején az Irányítók embereinek egy csoportja hitelt vett fel az Irányítók embereinek egy másik csoportjától, egy harmadik csoportjuk pedig mára óriásira duzzasztotta ezt a hitelt a kamatos kamat és a további ésszerűtlen gazdálkodás, hűtlen (a tulajdonosok érdekeivel ellentétes) kezelés hatására. Nyilvánvaló, hogy a mostani kormánynak az a feladata, hogy államcsődöt idézzen elő, és ezt a jelenlegi gazdasági helyzetben nem is túl nehéz végrehajtani.

Asztrológusok és gazdasági elemzők egybehangzó előrejelzése szerint ez az államcsőd novemberre várható. Persze mi örülnénk legjobban, ha tévesnek bizonyulna a jóslat, azonban a fent leírtak miatt ez kevéssé valószínű, legfeljebb az időpont változhat.

Az államcsődnek több kedvező hatása is lesz az Irányítók és a köréjük tömörülő gagzdasági érdekkörök számára. Egyrészt, mint leírtuk, végrehajtás alá lehet vonni Magyarországot, és a megmaradt állami tulajdont áron alul lehet „privatizálni”. Óvatos becslésünk szerint ez jelenlegi árfolyamon akár 24 ezer milliárd forintnyi állami vagyon külföldi magántulajdonba kerülését is jelentheti. Ebbe beletartozhatnak akár természetes édesvíz készleteink is, kulcsfontosságú infrastruktúrális elemek, közintézmények is. Magyarán a hitelezők belátása szerint akár a Duna magyarországi szakasza is vihető, a rajta levő hidakkal együtt, tehát aki a legnagyobb magyarnak nevezett Széchenyi Lánchídján át akar kelni, hídvámot kell hogy fizessen a külföldi tulajdonosoknak. Az alapvető, hogy az összes autópálya átmegy magántulajdonba, mint ahogy a MÁV is (mit tetszik gondolni, mi ez a MÁV-Start, H-Start, stb. játszadozás, miért darabolták fel a MÁV-ot Gyurcsányék ugyanúgy, ahogy a többi állami óriásvállalattal tették Antallék ellopás előtt?), de akár összes egyetemünk, főiskolánk és középiskoláink nagy része is fizetőssé válhat. Vagy a múzeumok, a bennük található, részben felbecsülhetetlen értékű műkincsekkel egyetemben. Az egészségügy részleges privatizálása is meglehetősen evidens. (Azért csak részleges, hogy továbbra is feneketlen állami pénznyelő maradhasson.)

Ez egyúttal azt is jelenti, hogy megvalósul az, amit Kuncze Gábor minden választás előtt eldörmögött és egyszer sem gondolta komolyan: a „kisebb állam”. Mivel az állami szolgáltatások nagyrésze átmegy magánkézbe, a költségvetésről egy csomó teher is lekerül, a költséghelyek skálája szűkül és „szívóereje” csökken, úgyhogy lehet majd ünnepelni a 2010-től valószínűleg várható Fidesz-kormányt, hogy jelentős adócsökkentéseket foganatosítanak majd. („Ugye megmondtuk, hogy Orbán a megmentő?”) Igen ám, kedves fideszes birkák, csak amit eddig adóba fizettetek be, annál többet fogtok kórházi díj, tandíj, autópálya díj, vízszámla, stb. formájában kifizetni régi-új urainknak, mivel természetesen aranyárban mérik majd mindezeket a dolgokat.

Nem tudjuk tehát, hogy 2010-től ki lesz kormányon, azonban nem is fontos. A kormánynak nem sok hatalma lesz ebben az új, kicsit gibsoni víziót sejtető korporatokrata rendszerben.

A következő tényező, amellyel az államcsőd kapcsán számolnunk kell, az a politikusok és a média által mesterségesen szított cigány-magyar ellentét, az államilag támogatott cigánybűnözés, mely dolgokat jelenleg éppen csak az elviselhető határok közé szorítja a rendőrség. Azonban a rendőrség egy államcsőd esetén megszűnik funkcionálni, tehát jobb, ha már most mindenki beszerzi a házi önvédelem alkalmasnak érzett eszközeit, és ne feledkezzünk meg az esetleges magányosan élő vidéki nagyszülőkről sem! Mindez, hogyha a helyzet egy pár hét leforgása alatt kezd polgárháborús jelleget ölteni, nagyszerű alkalmat ad arra, hogy NATO-erők vagy akár ENSZ-erők vonuljanak be Magyarországra és egy részük adott esetben véletlenül itt is felejtse önmagát, ahogy annak idején a Vörös Hadsereg tette.

Egy pénzügyi káosz is együtt járhat az államcsőddel, a forint hiperinflációt okozó értékcsökkenése, amely nagyszerű ürügyet fog szolgáltatni az euró spontán bevezetésére. (Ennek persze némi lopakodó manipulálás hatására az ellenkezője is megtörténhet, hiperdefláció is szóba kerülhet, ami megtöbbszörözheti a lefoglalható állami vagyon mennyiségét.) Mindig is drukkoltam, hogy az euró bevezetését tovább és tovább késleltessék, mivel 2001-ben már megjósoltam, hogy 2009 környékén lesz egy gazdasági világválság és annak végére az eurózóna be fog dőlni. Nos, meglátjuk – a jóslat első fele már beteljesült.

A végrehajtás után hozzánkvágott soványka mentőcsomagból újrainduló állami szolgáltatások „csökkentett módban” fognak működni, mint már említettük, így aztán a rendőrség állománya is sokkal kisebb lesz. Az esetleges zavargások ellen már úgyis itt fog állomásozni a nemzetközi haderő, a tényleges rendfenntartó feladatokat pedig nagyrészt magáncégek fogják ellátni. (Tetszett már látni „Közbiztonsági Járőr” feliratú autót? Hát az meg mifene? Itt van, kérem, minden a szemünk előtt már most…) Ennek még egy hatalmas nagy előnye van: a szekus cégek jogai jelenleg is rendezetlenek, további jogok rájuk ruházásával pedig a joghézagok még szélesebbre hízlalhatóak, így rengeteg visszaélésre lesz lehetőség – a biztonsági őrök szakmai felkészültsége, jogi ismeretbázisa nyilván jóval szerényebb a rendőrökénél, valamint, szemben a rendőrökkel, ők bármikor kirúghatóak, így aztán kétség sincsen, hogy mindenfajta felülről (magánszemélyektől!) jött utasítást kérdés nélkül végre fognak hajtani, tekintet nélkül arra, hogy jogsértő-e. A biztonsági őrök egy jelentős része már most is börtönviselt (bevásárlóközpontokban, hipermarketekben nyáron a rövidujjú ingeknek köszönhetően jól megfigyelhetőek a „kaptártetkók”), ez a tendencia pedig szintén fokozható, így a Rendészeti Szakközépiskola és a Rendőrtiszti Főiskola helyett a börtönökben fogják képezni a jövő „rendőreit”.

Az államcsőd következő „haszna” a nyilvánvaló emigrációs hullám, nagyon sokan fogják elhagyni az országot (illetve elmenekülni innen) az államcsőd nyomán kialakult közállapotok miatt – ez egyrészt hozzájárul a magyarság közmondásos felmorzsolásához, másrészt teret biztosít a tervezett izraeli bevándorlóhullámnak, melyről >a rádió 1. adásában< beszéltünk. Aki járt már Izraelben (vagy más közel-keleti országban), megértheti, miért nem érzi ott jól magát a lakosok egy jelentős része: lehet, hogy az az „ígéret földje” vagy legalábbis az „őshaza”, azonban mikor a zsidó nép korábban ott lakott, még igencsak másképp néztek ki, mint most! A diaszpórában a zsidók olyan mértékben elkeveredtek az európai népekkel, hogy gyakorlatilag teljes egészében fehér emberekké váltak (főleg az askenazik), akik nem tűrik olyan jól azt a fajta éghajlatot, mint sémita őseik. A Kárpát-medencei időjárás érthetően sokkal kellemesebb számukra. De mindez csak egyik (és amint a fentiekből érezhető, még nem is a legkellemetlenebb) következménye egy szándékosan előidézett államcsődnek.

Egyszóval mindazoknak a dolgoknak, melyekről az ún. „nemzeti” hírportálok tájékoztatnak a maguk háborgós hangnemében, nagyszerű eszköze egy államcsőd, és mint már korábban írtuk, az Irányítók amúgy is hajlamosak a több legyet egy csapásra-jellegű megoldások favorizálására.

Ne legyen igazunk!