Kutatási módszereinkről

2009. 09. 04.

A most következő témáról a rádió 3. adásában akartunk beszélni, ami viszont csak nem akar összejönni, és úgy tűnik, már nem lehet tovább halogatni a témát.

A sok-sok „honnan veszed” kérdésre próbál ez a cikk egy valószínűleg a legtöbbek számára nem túl kielégítő, mégis pontos és viszonylag részletes választ adni.

Információink törzsét az ún. „asztrálvilágból” származó információk adják. Mint >korábban leírtuk<, az emberek tudatos lényekként képesek létezésük magasabb szintű vetületeire is ráébredni. Valaha ez alapvető adottság volt az emberi fajnál, bizonyos mértékű asztrális látással és mégikus erőkkel eredendően rendelkeztek az emberek, azonban >Atlantisz bukása után< egy magasabb hatalom „megvakította” az emberi fajt, innentől mágikus erőit öntudatlanul használja, az anyagi és a lelki, „transzcendens” dolgok között elsősorban a „hit” vagy hűség megelőlegezett bizalma jelent hidat.

Azonban megfelelő gyakorlatozással bárki képessé válhat arra, hogy „transzcendens” érzékeit kifejlessze, megtanulja harmadik szemét használni (ennek magyarázatába hadd ne menjünk most bele), sőt, figyelmének irányításával az asztrálvilág magasabb régiói, nagyobb teljessége felé is megnyílhat a tudata. Mindennek az eléréséhez a legtöbb embernek hosszas gyakoratozásra, elkötelezett munkára, áldozathozatalra van szükség – pont azért, hogy ez megfelelő megtisztulást jelentsen az emberi önzés alól, így csökken eme képességek helytelen célra használatának az esélye.

Minden emberben ott van a képesség, hogy fizikai létezésétől elvonatkoztasson, és ha „utazni” nem is tud, legalább saját mélytudati régióival szembenézzen, régmúltjába, akár korábbi életeibe is alámerülhessen – ez regressziós hipnózis által érhető el. Vannak azonban olyan emberek, akik ezen a téren speciális adottságokkal bírnak, születésüktől fogva közelebbi kapcsolatban állnak a „láthatatlan” világgal – mely így számukra nem láthatatlan, legfeljebb nehezen érthető, minthogy tanításukkal-nevelésükkel ezeken a síkokon nem foglalkozik senki. Az ehhez hasonló emberek képesek lehetnek viszonylag kevés gyakorlás után arra is, hogy a téridő-krónikába betekintve képet kapjanak a múlt és lehetséges jövősíkok eseményeiről, sőt, akár a földi asztrálrégiókat is elhagyva az ún. köztes létbe is képesek kilépni, és megnyílik előttük az Univerzum nagyobb egésze, magasabb szellemiségekkel, hatalmakkal képesek kommunikálni és onnan – bár meglehetősen szűrve, egyszerűsítve – információt „lehozni” a földi létezésbe.

A Fényörvény Csoport ilyen képességű embereket gyűjt össze, tehetséges látnokokat, médiumokat használ és használt az elmúlt bő évtizedben információszerzésre – az összegyűjtött hiteles információk tengelye köré építi a világi, empirikus forrásokból megszerzett információkat, és egy minden síkon teljes, transzencens, ám mégis konkrétumokra visszavezethető tudáshalmazt gyűjt össze. Részben ennek a gyűjtőmunkának az eredménye a 2012 Blog is, mint azt már kitalálhattátok.

Az információk hitelességéről: a kutatás évei alatt igen nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy az „áthozott” információk hitelességéről meggyőződjünk. A Fényörvény Csoport hálózatos rendszerben működik, ami azt jelenti, hogy nincsen fix, körülhatárolható tagsága, egy cél és egy eszmeiség tartja egyben, „tagjává” válik mindenki, aki céljaink eléréséért hajlandó és alkalmas cselekedni – a hálózatos rendszer egyúttal azt is jelenti, hogy az együttműködésben résztvevő személyek egy része nem ismeri egymást, illetve egyetlen olyan résztvevő sincs, aki minden résztvevőt ismerne. Ezt kihasználva a médiumok egymástől időben és térben elkülönülten tudják végezni munkájukat. Ha egy adott kérdést mélymeditációs transzban felteszünk egy médiumnak, adott választ fog rá adni. Ez önmagában visszaellenőrizetlen információ. Ezután később (akár évekkel később) ugyanezt a kérdést egy másik médiumnak is feltesszük, és ha az előzővel megegyező választ ad, a visszaigazolás megtörtént. A visszaigazolás önmagában még nem hitelesítés, az információkat növeli a médiumok hitelessége, amely a „foglalkozások” sorozatán keresztül derül ki – az, hogy az adott személy mennyire hajlamos a tévesztésekre, pontatlanságokra, más médiumokkal való egyet nem értésre. Több száz személyen végeztünk az évek során regresziós hipnózist, és szerencsénkre a sorsunk, küldetésünk összehozott bennünket azzal a néhány megfelelő, kivételes alannyal, akik a kutatást lehetővé tették.