2012 - a kezdet és a vég

2009. 10. 21.

A 2012 Blog vonulatának utolsó bejegyzéséhez érkeztünk! Innentől a tervezett további bejegyzések spontán bejegyzésekkel keveredve, változatos témákban születnek majd. Ha ígértünk még valamiről egy bejegyzést, akár a rádióban, akár valamelyik bejegyzésben, akár kommentben, szóljatok!

Izgalmas bejegyzés következik :), lerántjuk a leplet a 2012-es év körüli „hype”-ról, és elmagyarázzuk, mi is fog történni 2012-ben valójában. Tulajdonképpen az összes eddigi bejegyzés azt a célt szolgálta, hogy ez a magyarázat lehetségessé váljon – és ezért hívják 2012 Blognak ezt a blognak nem is igen nevezhető írássorozatot – amelynek nemcsak témája, de puszta léte is szerves összefüggésben van a 2012-es és utána következő évek eseményeivel…

Amikor >a magasabb hatalmak< elvették a Föld feletti uralmat >Atlantisztól<, nyitva maradt a kérdés, mi legyen >az emberi fajjal<. Az emberiség puszta léte gyakorlatilag a háborúzást szolgálta, az Atlantisz elleni támadást végrehajtó fehér erők nem sok jövőt jósoltak neki, ráadásul látták azt a rengeteg fölösleges szenvedést, amelyet az emberi inkarnációk ciklusába bekerülő léleknek el kell viselnie, így eléggé el nem ítélhető módon az emberi faj teljes megsemmisítése mellett tették le a voksot, egybehangzóan. Az emberi szellemcsaládok vezetői azonban könyörögtek a Mestereknek, hogy adjanak a fajnak egy esélyt, és magukra vállalták a Föld vezetésének, eme félresikerült emberi faj kormányzásának súlyos felelősségét. A Mesterek így végül engedtek, megtiltották a fehér erőknek az emberi faj elpusztítását, és egy hallgatólagos kvázi-felhatalmazást adtak az emberi szellemcsaládok vezetőinek, hogy saját erejükből boldoguljanak a Földön, az alábbi feltételekkel:

1. Az emberek nem birtokolhatnak mesterkulcsokat; bármit, amit tesznek, saját erejükből kell elérniük, fizikai vagy szellemi úton.

2. Az emberi fajt megvakítjuk, Atlantisztól kapott látását és mágikus képességeit elvesszük, azokat visszaszerezni csak áldozatos munkával képes az egyén.

3. Az emberi faj nem hagyhatja el a Naprendszert. Atlantisz által belétek plántált sötét indulataitoknak engedelmeskedve egymással annyit háborúztok, amennyit csak akartok, de a galaxis jelenlegi, törékeny békéjét nem veszélyeztethetitek.

4. Amennyiben Atlantisz valamilyen módon újra hatalomra verekedné magát a Földön, ez a megállapodás érvényét veszti, az emberi szellemcsaládok vezetői „elbuktak” – és akkor visszajövünk, és mi fogjuk befejezni, amit ti elkezdtetek!

Lássuk, mit jelent mindez a történelmi események fényében:

Az emberek királyainak azért volt felhatalmazásuk a Földön uralkodni, mert a Mesterekkel, így közvetve Istennel ezt a megállapodást kötötték. Így a királyok hatalma, ha a rendszer legitim urai nem is ők voltak, valóban Istentől származott, ahogy az emberek hitték a történelem során. A Római Birodalom például a mai civilizáció prototípusa volt, amelyet atlantiszi >hátsó irányítók< hoztak létre – a pusztai népek, emberi törzsek, emberi vezetőkkel, elsősorban ezért áramlottak át (részben át, részben vissza) Európába. Az akkori vezetők még tudták, hogy kik az atlantisziak, kik az Irányítók, és tudták, hogy hatalmuk megőrzésének záloga az, hogy saját teremtőjüket nem hagyják uralkodni önmaguk felett. Ahol ilyen civilizáció felüti a fejét, azt az emberek királyainak meg kellett hódítania vagy meg kellett semmisítenie. (A >rádió 2. adásában< Pozsonyi Ádám említette is, hogy a Római Birodalom valójában nem szűnt meg létezni, csak germánok lettek az urai, kvázi-legitim emberi királyok.)

Végül aztán, nem nehéz kitalálni, az atlantisziak mégiscsak hatalomra jutottak >az Irányítókon keresztül<. Ahogy az emberi királyok fokozatosan elveszítették a hatalmukat és az atlantisziak fokozatosan megszilárdították saját uralmukat, bevezették saját rendszerüket, módszeresen elpusztítva azt az erkölcsi és hagyományrendszert, amelyre az emberi civilizáció épült végig a történelem (legalábbis az emberi történelem) során, úgy haladt fokozatosan az érvénytelenné válás útján az ember és Isten közötti „testamentum” – a fehér erők pedig elkezdték beváltani ígéretüket, és a hatvanas évektől egyre több és több fénylény született és születik a Földre.

„Óh, Bhárata leszármazottja, bármikor és bárhol is legyen a
vallás gyakorlása hanyatlásban és fölényes túlsúlyban a
vallástalanság, akkor alászállok Én Magam.”
(Bhagavad Gítá 4.7)

A hindu vallás tanítása szerint az az örök tudás, amely a lelkeket a fény felé vezeti, soha sehol nem szabad, hogy elvesszen, így ha valahol átmenetileg mégis elvész, elkopik, deformálódik, Krsna személyesen eljön, vagy elküldi hiteles képviselőjét, hogy az adott bolygón élő lények számára újra elérhető legyen ez a tudás. Ezért született Buddha, Krisztus és a többi nagy tudású tanítómester is erre a bolygóra. Figyeljük meg azonban az egyes számot! Hiteles képviselőről beszélnek és nem képviselőkről…Valójában a magasabb hatalmaknak általában elég egyetlen ilyen „fehér ügynököt” bedobni valahova, hogy gatyába rázzon mindenkit – ezek a küldöttek évezredekig fennálló vallásokat tudnak létrehozni. Ha valahol nagyon nagy probléma van, hát küldenek hármat, vagy éppen tízet.

A Földön jelenleg közel ötmillió fénylény él emberi testben.

Ebből nagyjából megsaccolható, hogy mekkora a baj, illetve az is, hogy a Földön a közeljövőben lezajló folyamatoknak mekkora jelentőségük van kozmikus szempontból is – nyilván ez a rengeteg fénylény nem mind csupa szívjóságból száll alá egy sötét világba, duplán szenvedni. (Egyszer azért, mert ember, másodszor azért, mert nem ember.)

Ezeknek a szellemi vezetőknek nagyobb része jelenleg alvó ügynök, sokan nem is tudják magukról, hogy honnan jöttek és mi a feladatuk – azonban természetesen a vezetők között is van „hierarchia”, és mikor az idő eljön, a vezetők vezetői megfújják a kürtöt, és az ötmillió alvó ügynök egyszerre fog megelevenedni…

Mindehhez még hozzászámolhatjuk azokat a szürke rendszerekből jött lelkeket, akik szintén segíteni vannak itt, csak túlságosan belebonyolódtak a földi létezésbe – a fénylények elsősorban őket próbálják megszólítani, és az ő dolguk lesz az embertömegek felé közvetíteni az elveszett tudást.

Így hát lehet arról vitatkozni internetes fórumokon, hogy Magyarországnak demokratizálódnia kellene vagy inkább királyt kéne koronázni, esetleg a nemzetiszocializmus a nyerő vagy egy igazi, emberbaráti arcú kommunizmus – csakhogy ezt nem az emberek fogják eldönteni. (A rádió 4. adásában >Nándi említette<, hogy az emberi faj nem önálló, mindenképpen szüksége van rá, hogy felülről kormányozzák.) A 4. pont értelmében az emberiség elveszítette azt az opciót, hogy saját sorsa felett rendelkezzen – jelenleg atlantiszi inkarnációk kormányozzák, azonban tőlük a hatalmat az emberi királyok már nem nyerhetik vissza, Atlantisz bukásával a fénylények fogják átvenni az uralmat, az emberi történelem véget ér, és az emberfeletti lények vezetésével fog felépülni az Új Világ. Persze a fénylények nem kívánnak a végtelenségig itt dekkolni, előbb-utóbb a számuk drasztikusan csökkenni fog a Földön, így az embereken fog múlni, hogy az itt maradt fénylényekre hallgatnak-e, vagy saját fejük után mennek, és az Új Világot is rövid úton káoszba döntik és pokollá változtatják.

Az Új Világ felépülésének feltétele, hogy Atlantiszt eltávolítsuk, s velük együtt nincs helye a Földön azoknak sem, akik az Irányítók jelenlegi hatalmát bármilyen okból támogatják. Az emberiség „jobbik felére” van szükség, hogy az Új Világ működőképes maradjon – erre a jobbik félre pedig Atlantisz nem kíváncsi, hisz jelenleg is csak a baj van velük. Az emberek szétszortírozása a fehér erőknek és Atlantisznak közös érdeke! Ezért nem visz el engem a MOSSAD :), ezért hagyják a hozzám hasonlókat ténykedni, ezért nem akarnak elhallgattatni – a felső szinten lévő Irányítók tudják, hogy akinek ébrednie kell, jobb, ha ébred, ők csak azokat az embereket akarják magukkal vinni, akik valóban mögöttük állnak és támogatják hosszabb távú elképzeléseiket.

Ahogy a fehér erők megígérték, az emberi történelmet ők fogják befejezni – ennek eszköze pedig az emberiség szétválasztása, amelyről sok felől lehetett már hallani. A megosztott emberiség két fele törvényszerűen egymásnak fog menni idővel, s ha kitör egy Irányító-ellenes globális felkelés, polgárháborúba fog torkollni. Ez lesz a „III. világháború”, közismertebb nevén az Armageddon, melynek több halálos áldozata lesz, mint ahány ember jelenleg a Földön él – a bolygó 3/4 része pedig lakhatatlanná válik majd. A Bibliában világosan le van írva, hogy az emberek királyai (nemzetei) fognak seregeket vezetni a Fenevad seregei ellen. Ezt a háborút már nem országok fogják vívni egymás ellen – mivel addigra nem lesznek országok a Földön.

A 2012-es év több szempontból is jelentős: akkor válik hivatalossá a Mesterek és az emberek királyai között köttetett megállapodás felbomlása, akkortól hivatalosan a fénylények uralkodnak a bolygón – innen a téveszme, hogy spirituális felemelkedés lesz –, annak ellenére, hogy persze a lehülyített emberi faj egyelőre nem fog hallgatni a fénylényekre és továbbra is az illegitim Irányítók társasága parancsol majd; ezen kívül az emberiség szétválasztása ekkor válik hivatalossá, innentől mindenki tintával jelöl a szellemi szavazólapon, innentől válik véglegessé, hogy ki hova tartozik. Aki nem tud, nem akar, nem mer állást foglalni 2027-ig, az a sötét oldal seregében fogja találni magát.

Ami az Irányítók számára legfontosabb: a Naprendszer elhagyására vonatkozó tilalom feloldódik! Az Irányítók számára lehetségessé válik, hogy egy emberi sereget vezessenek egy másik sötét világ felé, azt megszerezzék maguknak, és ott folytassák tovább tevékenységüket. Ezért vannak készen >a bolygó feladására<, ezért pusztítják szándékosan, teszik életre alkalmatlanná. Ha már itt kell hagyniuk a fénylényeknek, egy romhalmazt hagynak itt, ahol az emberek remélhetőleg nem fogják jól érezni magukat, és azt mondják majd: mégis jobb volt az Irányítók alatt! Így előfordulhat, hogy a következő életben az Irányítókkal elment emberek közé inkarnálnak.

S nem nehéz kitalálni, részben erre az „exodusra” készülnek a Marson (ahogy a 2. rádióadásban említést nyert), gyártják >az űrhajókat<, fegyvereket, az egyenlítő mentén hatalmas ültetvényeken növényeket termesztenek – hadseregük pedig az emberi fajnak azon fele lesz, amelyik követni hajlamos őket. Persze az Armageddon idején ezek jelentős része is meg fog halni, és már egy űrhajón, űrállomáson vagy esetleg az új bolygón fog emberként újraszületni. Sokakat pedig még a háború kitörése előtt elvisznek, hogy a fizikai populációt megalapítsák.

Amit az Irányítók 2012-re terveznek, az az Armageddon meghamisítása. Aki nyitott szemmel jár Magyarországon, látja, hogy itt is egy újabb rendszerváltásra készülnek, megint keverni akarnak egyet a kártyákon, hogy 15-20 évre újra elhiggyük, hogy már nem azok vannak hatalmon, akik. Ennél több idő pedig nem is kell nekik… 2012 környékén világszerte polgárháborúk, fegyveres felkelések, belső konfliktusok várhatóak (Magyarországon valószínűleg elsők között), amelyek után normálisabb, demokratikusabb, emberbarátibb kormányok kerülnek hatalomra, akik nem próbálják majd a nemzeteket, családokat, közösségeket szétverni, az emberek természetes identitástudatát elnyomni, hatékonyabban tartanak majd rendet, visszaszorítják a bűnözést, gazdasági fellendülés is várható – minden jobb lesz, de azért annyira nem. A jelenlegi gazdasági válság (amelynek még a derekát sem látjuk valójában, nemhogy a végét) is azért van, ahogy a politikai elnyomás is, hogy az utána következő időszak szebbnek tűnjön. Ez az Irányítók trükkje: elvesznek 10-et, fizikailag, szellemileg, és mikor már megszoktuk az új állapotot, visszaadnak 1-et a 10-ből, és mindenki ujjong. A 2012-2015 körül kezdődő világról elhitetik majd az emberekkel, hogy az már az Új Világ, miközben építgetik tovább szépen azt a globális birodalmat, amely a ’20-as évekre már nyílt színi globális diktatúra formájában fog megjelenni. Ezt a hatás-ellenhatás elve alapján fogják elérni, hogy pontosan hogyan, arról majd 2012 után beszélhetünk.

Ezért is „nyomják” annyira a 2012-es évet, ezért tartják annyira a köztudatban. Az igazi, komoly lövöldözés csak jópár évvel később várható, mikor majd a nyílt diktatúra ellen fellázadnak az emberek…