Szabadkőműves és egyéb okkult szimbólumok hétköznapjainkban I.

2010. 02. 04.

Az ősz óta ígérgetem, hogy lesz vagy egy előadás, vagy egy bejegyzés, amelyben szó esik a szabadkőművesek, az Illuminátusok és hozzájuk kapcsolódó egyéb okkult társaságok által mindennaposan használt szimbólumokról, illetve hogy ezek hogyan kapcsolódnak az általános okkult szimbolikához.

Kezdjük egy kis alapvető szájbatalpalóval, a leggyakoribb és leggyakrabban félreértett okkult szimbólumok magyarázatával!

Az okkult szimbólumok szinte teljes egészében a számmisztikán alapulnak; egy szimbólumon belül különböző számok lelhetőek fel, hasonló dolgok összeszámolásával vagy különböző méretarányok megállapításával, a számoknak pedig jelentésük van.

Elsőnek, ki tudja, mit jelent ez a szimbólum? Lássuk, hányan merítik okkult „tudásukat” a DaVinci-kódból!

A nőiség szimbóluma? Nos, kedves Mr. Brown, amivel össze tetszett téveszteni a Pentagramot, az a Vénusz-csillag, ami így néz ki:

Az egyik rendszeresen előforduló, sok tévedésre okot adó jelenség, hogy az emberek két, egymáshoz hasonló szimbólumot összekevernek egymással. Mint látható, a Vénusz-csillag körívekből áll, szemben a Pentagram egyenes vonalaival. Ez egy másik szimbólum tehát, más jelentéssel.

Mit is jelent akkor a Pentagram?

Legelőször is néhány gyakran előforduló szám jelentését kell tisztáznunk, a teljesség igényének a látszatát is mellőzve:

1 – Az egyénnek, az individuumnak, egyúttal a kozmikus egységnek, a tudat univerzális formátlanságának, az Istennek, mint a Mindenek Forrásának szimbóluma.

2 – A kettősség, a létezés, a formavilág dualitásának szimbóluma, a szembenálló erők dialektikájának kifejeződése, a dolgok kétoldalú, kettős természetének jele.

3 – A kettősség, az ellentétek egyensúlyának szimbóluma, szellemi rendet, stabilitást jelképez.

4 – A 2+2, 2*2, 22, stb. alapján a kettős kettősség szimbóluma, a dialektikus létezésnek a téridőben való kibomlását jelöli, a mozgást, változást és egyúttal az elemi erőket is szimbolizálja. Négy égtáj, négy pólus (két mágneses, két elektromos), négy elementáris erő (tűz, levegő, víz, föld), négyféle gén (Adenine, Cytosine, Guanine, Thymine), négy évszak, az állatok négy lába, 4/4 vagy 16/16 a ritmusban stb.

5 – Ami az ötös számmal történik itt, az az, hogy a négy elem mellé behozunk egy ötödik „elemet”, egy egyest, egy egységet – amint DaVinci Uomo vitruviano-ján is látható, a négy alsó csúcspont a négy végtagon keresztül a négy elemet jelöli, felül pedig az ötödik a fej: az intelligens akarat, amely uralkodik az elemeken. A Pentagram tehát az értelem és az akaraterő szimbóluma, ezért használatos mindenhol a mágiában, hiszen a mágia semmi másról nem szól, mint a tudatos akaraterő kifejtéséről a tudattalan létezés süket közönye fölött. Ennek a jelképe a Pentagram, s mint ilyen, kifejezetten férfias szimbólum.

A Pentagram az ötös szám mellett egyébként leírható a 14-es számmal is, amely egyrészt 2*7 (oda-vissza teljesség, vagy teljesség a kettőségben, a végtelen a végesben), másrészt az egyes megelőzi a négyest, vagyis vezeti.

Hogyan lett a Pentagramból sátáni jelkép?

Nagyon egyszerű: ha egy szimbólum értelmét az ellenkezőjére akarjuk változtatni, akkor fejjel lefelé kell tükröznünk. Itt újra belép a fenti szabály: a hasonló szimbólumok megkülönböztetésénél gondos figyelemmel kellene eljárni. Ha az ötágú csillagnak két ága áll felfelé, egy pedig lefelé, az a szellemi felfordulást szimbolizálja, a tébolyt, az elemek uralmát az egyén felett – amely egyébként mai világunkra erősen jellemző.

Az Irányítók hierarchiája ugyanis úgy épül fel, hogy az alsó szinteken politikusok, pénzemberek, fegyveres erők tisztjei, tévés műsorszerkesztők, filmproducerek, egyetemi professzorok, stb., tehát kvázi-látható emberek vannak (ha nem is mindig vannak reflektorfényben), akik végrehajtók, gyakorlatilag rabszolgák, sok közülük szó szerint az, mivel gyerekkorában programozták (erről még valószínűleg lesz egy külön bejegyzés). A középső szinten az ún. kezelők vannak, akik már okkult technikákat alkalmaznak, ők irányítják a rabszolgákat, s tán nem is tudják, hogy a felső szinten levő emberek, az ún. programozók őket is programozták. (Egyébként még maguk a programozók is programozva vannak.) A kezelők dolga a rendszer működtetése, igazgatása, és ez okkult szintű akaratkifejtésen keresztül történik meg, a Pentagram használatával. Ezért a kezelői szinten a Pentagramot még talpára állítva használják, hogy rendet, stabilitást, kontrollt biztosítsanak az Irányítóknak a világ felett. Ez látható szimbólumként is megjelenik, gondoljunk csak a sok ötágú csillagra a világ országainak szimbolikájában, különös tekintettel az amerikai haderőre, a szovjet szocializmus vörös csillagára, valamint az EU zászlajára. A felső szinten a programozók már fordított Pentagramot használnak, hogy sötét erőkkel kerüljenek kapcsolatba, s ezen erők uralmának vessék alá önmagukat „szándékosan” (mivel erre vannak programozva.)

A fejjel lefelé fordított Pentagram száma a 41, amely meg-megjelenik a szabadkőműves szimbolikában is, noha az alsóbb szinteken lévők nincsenek tisztában a jelentésével.

A 25-ös szám 5*5, az abszolút, ellenállhatatlan, legyőzhetetlen akarat szimbóluma, a mágusok tisztább fele igyekszik ennek használatát kerülni, hogy önmagát saját fantáziájában „istenné” ne akarja emelni, a szabadkőművesek azonban előszeretettel használják a 25-ös számot és többszöröseit.

Node haladjunk tovább a hatos számra! Természetesen nem is lenne kerek a világ, ha a zsidók bele nem keverednének a történetbe valamiképpen:

A közhiedelemmel ellentétben ezt a szimbólumot nem a hős városvédő zsidók kapták a késő középkorban, sőt egyáltalán nem is a zsidó vallás szimbóluma eredetileg, ahogy a kereszt sem a kereszténységé. A hexagram jóval régebbi a zsidóknál, ugyanis egyidős az Univerzummal: a két háromszög, a kettős hármasság magának az Univerzumnak, a Makrokozmosznak a szimbóluma – persze a Földön sokszor csak a földi rendszer szimbólumaként használják.

Hasonlóan, a horogkeresztet nem a nácik vezették be. De még nem is a buddhisták vagy a dzsainisták, sőt nem is a zoroaszteri vallás. Ősi szimbólum ez, mégpedig a Nap szimbóluma. Ahogy Hitler használta, az fejjel lefelé tükrözött verzió: ilyenkor a Napdémon szimbóluma.

Nos, ha a csúcsoknál lévő számokat összeadjuk, 666-ot kapunk. Mi is a 666-os szám jelentősége? A választ a gematria tudományában leljük: a kabbalisztikus hagyomány része, hogy minden nevet számokra lehet fordítani. A Napdémon héber neve Sorath, nevének száma pedig: 666. A János Jelenésekrőlből tudjuk, hogy a Napdémon emberi inkarnációja az, aki kiemelkedik a tengerből, és fejére van írva a 666-os szám; a Talmud alapján pedig ő azonos a zsidók messiásával, akinek vezetésével a zsidók kiirtják majd a keresztényeket s uralmuk alá hajtják a teljes világot. A messiás eljövetelének egyik jele Izrael állam létrejötte, amely már megtörtént, s láthatjuk, hogy a Globális Izraelt is gőzerővel építik a „kiválasztottak kiválasztottjai” – akik önmagukat egyébként csak falból nevezik zsidónak, s hogy a nemzetközi zsidóság támogatását elnyerjék; bár lehet, hogy zsidó családokban születnek meg, de nemzeti vagy vallásos identitást ők nem ismernek, szemükben a zsidók ugyanolyan eszközök céljaik elérésére, mint a többi ember. A „messiás” tehát itt van közöttünk, hús-vér ember formájában, a magasabb cionista körökben őt „A Zsidók Hercege” néven ismerik és tisztelik, s az Irányítók földi hierarchiájának csúcsán áll (természetesen az okkult hierarchiában ő is csak egy programozott programozó). Az ő szimbóluma tehát a fordított horogkereszt, amelyet egyes bőrfejűek előszeretettel rajzolgatnak zsinagógákra, izraelita temetők sírköveire, hogy „meggyalázzák” azokat, noha az értő rabbik szemeinek ez azt üzeni: eljött a Messiás, örvendjetek! Vicces, nem?

Ha már szóba került a 666, említsük meg a vonalkódot: eléggé széles körben ismert, hogy a vonalkód három hosszabb vonalcsoportja, amelyeket számjeggyel nem jelölnek, valójában egy-egy hatos, és „a fenevad jele” van minden egyes vonalkóddal ellátott terméken. Hogy ebből mennyi igaz, s mi szükség lenne erre, azt csak az Irányítók tudnák megmondani. Az mindenesetre tény, hogy >a vonalak három hatost adnak ki<.

A hetes számot, bár nem tartozik hozzá jellegzetes szimbólum, mindenképpen érdemes megemlíteni, már csak a magyar mitológiában játszott fontos szerepe miatt is. A hetes szám 3+4, az ideák stabil, örök hármassága és a formák mozgó négyessége együttesen, vagyis a teljes létezés: a hetes számot régi szövegekben, szimbolikus történetekben, mesékben végtelenként is lehet (sőt kell) sokszor értelmezni (pl. hétfejű sárkány). A végtelenség hangsúlyozására szokták használni a hetedhét (49), 77, 777 számokat is.

A tízes szám a teljesség szimbóluma, az Isten, mint a Mindenek Végcélja szimbóluma, ennek megfelelően a 9-es szám a „mennybemenetelt”, a teljesség kapuját jelképezi, sokszor jelenik meg 999 formájában is.

A 11 viszont a teljesség megbontásának abszurd formulája, a 11-es számot az Isten fölé kerekedés, helyének elfoglalása, trónjáról letaszításának szimbólumaként használják az Irányítók. A 9-11 számkombináció a legárulkodóbb, hiszen itt a 10-es számot gyakorlatilag átugorják, 9 után mindjárt 11 következik, így a mennybemenetel helyett a mennyek megostromlásának szimbóluma. A 9-11 számpáros tehát nem 2001. szeptemberében született, hanem már régebben is használták az Irányítók, sok XX. századi amerikai filmben meg is jelenik ez a két szám egymás mellett, és sokan azt hiszik, ez a WTC elleni önterrorra való rejtett utalás, előzetes figyelmeztetés.

A 11-es számból következik a 3*11, vagyis 33 is, amely a szabadkőművességben lépten-nyomon előforduló szám, mint a teljes szellemi-lelki-testi istentagadás szimbóluma.

A 12-es szám 3*4, így a heteshez hasonlóan egy teljesség-szimbólum, a teljes kör szimbólumaként is használatos. 12 ember vagy bármilyen más dolog alkot egy teljes kört, innen származik a babona, hogy a 13 szerencsétlen szám, amely olyan szintre eszkalálódott, hogy egyes szállodákban a 12-es ajtó után egyből 14-es következik. A valóság az, hogy a 13 nem mint sorszám, hanem mint mennyiség lehet szerencsétlen, ugyanis ahogy az atomok törekszenek a nemesgáz-szerkezetre, úgy törekszik egy 13 vagy 11 tagú csoport 12 tagúvá válni, s a leggyengébb láncszem (olykor valóban szerencsétlen körülmények között) rendre kieshet, elveszhet a csapatból. Így aztán a hónap 13 napja ugyanúgy nem hozhat szerencsétlenséget, mint a 13-as házszám alatt lakni, stb.

S most lássuk a >következő bejegyzésben<, hogy hol találkozunk a mindennapokban okkult szimbólumokkal!