Szabadkőműves és egyéb okkult szimbólumok hétköznapjainkban II.

2010. 02. 04.

Miután az előző bejegyzésben tisztáztuk az alapfogalmakat, lássunk néhány konkrét előfordulást. Természetesen a szabadkőművesség fellegvárának számító Egyesült Államok irányába érdemes nézelődni elsősorban.

Az első, ami szembetűnik az amerikai címer vizsgálatakor, hogy az nem címer. Egy címernek legalább nagyjából pajzs alakúnak kellene lennie. Ez viszont kör alakú, és szimmetrikus – a mágiában kicsit is járatos emberek tudják, ez a mágikus pecsétek jellemzője. Az amerikaiak nem is címernek nevezik, hanem „Great Seal”-nek, tehát szó szerint pecsétnek.

A pecséten látható madár valójában egy és ugyanaz, mint a Turul. (Ráadásul a zászlójuk is árpád-sávos!) Noha ők Bold Eagle néven nevezik, itt valójában egy olyan szimbólumról van szó, amely nagyon sok ország és nép hagyományában és szimbolikájában megjelenik. A Turul az ősmagyar mitológiában nem csak szimbolikus madár, hanem valóban láthatták őseink, ha felnéztek az égre: a ma latin szóval Aquilának nevezett csillagkép neve volt ez hagyományunk szerint. Az „Aquila” az, amely megjelenik nagyon sok ország, így Amerika szimbolikájában is.

A két szám, amely leggyakrabban visszatér a képen, a 6 és a 13. 13 állam részvételével alapították meg az Egyesült Államokat, 13 csillag látható a sas feje felett, 13 betű az E PLURIBUS UNUM, 13 csík látható a középen lévő zászlón, 13 levél és 13 bogyó van az ágon a madár jobb lábában, 13 nyílvessző a madár bal lábában. Kétféle farktolla van, az egyikből 9, a másikból 11, ezenfelül, mit ad Sátán, pont 66 (6*11) toll számolható meg a szárnyain.

A trükkök százai még ezután következnek, ugyanis az amerikai „címernek” hátoldala is van!

Ezt a szimbólumot szokták nemes egyszerűséggel „dollárpiramisnak” nevezni azok, akik nincsenek tisztában azzal, hogy a papír egydollárosra (amelyet elértéktelenedése folytán réges-régen fémpénzzel kellett volna felváltani) a „címer” hátoldaláról került ez a kép.

Mit keres egy egyiptomi piramis a modern USA szimbolikájában? Talán csak nem az Alantisz-Egyiptom-Római birodalom-NWO folytonosságról szóló összeesküvés-elméletemet támasztja alá? Sajnos ez nem csak elmélet, a piramis tényleg ott van, ezt a képet nem én rajzoltam… Persze mondhatnánk, hogy amerikai piramisról van szó, de egyrészt azok majdnem olyan messze vannak földrajzilag Washingtontól, mint Egyiptom, másrészt, ha kétségeink lennének, hát ott van a piramis tetején a háromszögbe zárt szem, az egyiptomi Ámun-Rá istenség jelképe, akit a héberek Jehovának vagy Jahwei-nek is neveztek: ő a földi „isten”, a sötét piramis csúcsa (mint az itt látható is), ellentétben Atum-Rá-val (a kettőt gyakran keverik, persze nem véletlen), aki a valódi, kozmikus Isten, s akinek sokadik generációs teremtménye Ámun-Rá. Igen, persze a háromszögbe zárt szemet a keresztény vallás is sajnálatos módon átvette, nem is sejtve, milyen sötét, gyakorlatilag antikrisztusi szimbólumról van szó – vagy talán éppen szándékosan helyezik minden keresztény templomban az oltár fölé s Krisztus alakja fölé ezt a jelet? Annyit mindenesetre tudni kell a háromszögről, hogy világos, isteni erők megidézésére csúcsára állított háromszöget szoktak használni, a talpán álló háromszög a sötét erők megidézésének eszköze.

És akkor most legyünk rosszindulatúak. Tételezzük fel, hogy a zsidóság és a szabadkőművesség között összefüggés van, hogy a szabadkőművesek a zsidó világállamot építgetik évszázadok óta. Heves antiszemitázások és egyéb jelzők közepette fogjuk meg, és rakjuk rá a fenti Dávid-csillagot a „dollárpiramisra”:

Az M-A-S-O-N betűket sifrírozza ki…

Az angol nyelvben a szabadkőművesek gyakran csak kőművesnek nevezik önmagukat, a három alsó fokozatnak (amelyekbe a tagok 99,9%-a tartozik) hivatalos megnevezései is Fellow Mason, Brother Mason, Master Mason.

No, akkor számoljunk. 13 emeletes a piramis, 78 (6*13) téglából áll, 13 fűcsomó van előtte, az ANNUIT COEPTIS szintén 13 betű, bár itt 12 karakter formájában ábrázolódik (az egyértelműség hiánya nagyon is szándékos és szimbolikus jelentőségű!), középen pedig egy szóköz van. Ez a fajta szóközzel elválasztott, szimmetrikus hat-hat karakteres elrendezés egy másik helyen is megjelenik az egyesült államok szimbolikájában: UNITED STATES.

Ezt az országot gyakran illetik a „USA” névvel, ennek pedig szintén rejtett szimbolikája van. A gematria alapja (amely nemcsak héber nyelvben alkalmazható), hogy az ABC betűihez számokat rendelünk, tipikusan az ABC-beli sorszámuk alapján, A=1, B=2, stb. Ha az USA-t számokra váltjuk így, 21+19+1 = 41 jön ki. Egyébként a 19-es szám is vissza-visszatér a szabadkőműves-szimbolikában, bár ennek okkult jelentőségével nem vagyok tisztában: a NOVUS ORDO SECLORUM is szóközökkel 19 karakter, ahogy a Szovjetunió CCCP betűkódja is három 19-est tartalmaz (természetesen az orosz ábécé szerint), valamint egy 17-est, ezek összege véletlenül 75…

S ha már a szocialista rendszer szóba került, nézzünk meg egy másik érdekes „címert”!

Rárámm! Ismerős? Ezt már határozottan címernek nevezték, noha szintén pajzs helyett kör alakú és szimmetrikus.

Mindenek előtt le kell szögezni a pontosság kedvéért, hogy ennek a címernek – cseles módon – jópár változata forgalomban volt a kádár-rendszerben, s az egyes gabonaszemek ill. az aranysugarak száma verziónként változott. A fenti verzió az, amelyet az iskolai tantermekben, ahol a jó szocialista elvtárssá nevelés zajlott, a leggyakrabban használtak.

Felül egyből ott virít a vörös Pentagram, belőle 14 aranysugár indul ki. Ami kiveri az ember szemét, az a hatos felosztás, a búzakévék 6 részre vágása a szalagok által, s ha nekiállunk megszámolni a szemeket, felül és középen 14-14, alul pedig 11-11 van, tehát 4*14+2*11 = 78, amin talán már meg sem lepődünk; a NÉPKÖZTÁRSASÁG szó pedig 14 karakter…

Hölgyeim és Uraim, ez is egy szabadkőműves pecsét! A Magyar Népköztársaság 19 betű, bár 20 karakter és szóköz nélkül, mindenesetre emlékeim szerint a személyi igazolványokban például 20 aranysugárral és kalászonként 20 búzaszemmel jelent meg a kádár-„címer”.

Kiránduljunk most vissza Amerikába, és nézzünk meg egy mégoly gyakran használt szimbólumot – oly gyakori ez, hogy nem is kell képet beszúrnunk, hiszen a szabványos ASCII karakterkészletnek is része: $. A dollárjel, egy egy vonallal, vagy két vonallal áthúzott S betű.

Nem tudom, ki tette már fel a kérdést élete során, hogy miért pont egy S betű a dollár jele, miért nem mondjuk egy Đ, vagy ilyesmi?

Nos, ez egyáltalán nem S betű, hanem egy kígyó, amelyik egy botra csavarodik fel. (Ha két „áthúzás” van, akkor pedig egy 11-es számra!) A kígyó a világ minden kultúrájában az Asztrálfény szimbóluma, még az eszkimóknál is, akik pedig kígyót soha nem láthattak. Az Asztrálfény, mint univerzális csábító jelenik meg a Teremtés könyvében is, a keresztények a bűnbeesésre csábító kígyót teljesen önkényesen azonosítják a Sátánnal.

Ezt a szimbólumot általában Merkúrbotnak nevezik, vagy Hermész botjának, s két változata van: az egyikre egy kígyó csavarodik fel vagy éppen lefelé, a másikat két kígyó fonja körül teljesen. A két kígyó az Asztrálfény kettős természetét jelképezi, s a teljes körbefonódás az ember kiszolgáltatottságát a csábító erőnek. A letekeredő, egy kígyós bot, amelyet Aszklépiosz botjának is szoktak nevezni, a szorítás enyhítését, az Asztrálfény feletti uralmat, a beavatást is jelképezi, s ezért szimbóluma Aszklépiosznak, a mítikus gyógyítónak: a gyógyítás az ókorban a beavatottak tevékenysége volt. Aszklépiosz botja persze csak a merkúrbot egyik formája, ugyanis a gyógyítás a merkúri tevékenységek közé tartozik a kereskedelemmel, utazással, hírvivéssel, kommunikációval, intellektuális tevékenységekkel, s az ezekkel való visszaéléssel (pl. lopás, hazugság) együtt. A zsidó nép tipikusan merkúri tevékenységekre specializálódik, s ezzel egyszersmind függő helyzetbe kerül a többségi társadalomtól. Az például nem egyértelmű, hogy az új korban a jogrendszerek fokozatos merkurizálódása vonzotta be a zsidókat a törvényhozás és a jog világába, vagy éppen a zsidók nagyszámú megjelenése merkúrosította el a törvény egyébként jupiteri szignatúra alá tartozó világát. Tény mindenesetre, hogy a merkúri jelleg s ezáltal a merkúri visszaélések alaposan átformálták a törvényhez és igazságszolgáltatáshoz fűződő viszonyunkat.

Még egy nagyon fontos, megemlítendő grafikus szimbólum van, amelynek jelentését tisztázni kell, ez pedig a „békejel”, amelyet szeretett >humanistáink< olyan lelkesen szoktak a Hősök Terén kirakni.

A fenti kép az ún „életrúna” a germán mitológiában, amely egyúttal a magyar rovásírás ZS betűje, s ha valaki elég öreg, emlékezhet, hogy a ’90-es években rengeteg tizenéves mászkált ezzel a nyakában, ugyanis a Bonanza Banzai szimbóluma is ez volt. (Azt valószínűleg csak Fábián Tibor tudná megmondani, hogy volt-e emögött valamiféle ravasz szándékosság.)

Amit ma is gyakran láthatunk nyakláncokon lógni, s már a ’60-as évek óta kísért a globális társadalomban, az ennek a fejjel lefelé fordított változata, amely így persze nem más, mint a halálrúna, s abban szinte teljesen biztosak lehetünk, hogy a humanisták nem véletlenül pont a Hősök terén szeretnek eme sötét szimbólum formájában felállni. A halálrúnát azon személyek sírjaira rótták fel a germánok, akiknek azt kívánták, a túlvilágon se leljenek nyugalmat. S ugyanez az üzenet szól Árpád-házi királyainknak – hasonló gyalázat ez, mint a halotti korona Szent István fején a tízezresen (bár szerencsére valójában az sem István király arca). Mellesleg megemlíthetjük, hogy a Mercedes Benz cég szimbóluma is egy módosított halálrúna (a középső vonás az életrúnán is bizonyos verzióknál hiányzik, így egy bekarikázott Y-nak néz ki).

A grafikus szimbólumoktól eltávolodva lássunk még egy területet, ahol érdekes „alternatív” jelentésekre bukkanhatunk, ez pedig a kézjelek világa.

A fityiszt vagy fügét az egyiptomi beavatottak használták beavatotti státuszuk jelzésére. Bár a fáraói család tagjainak s a papoknak, akik az okkult tudomány és a mágia beavatottjai voltak, homlokán ezüst kígyó hirdette a közember számára, hogy beavatottal van dolga, azonban mikor erről magaviseletében, beszédében megfeledkezett valaki, eme kézjellel emlékeztették rá. A kézjel üzenete kb. ennyi: „minden porcikámban ’varázserő’ van, tehát kuss”.

A bal kéz kisujjának és mutatóujjának feltartásával formált ördögfej jelentése egyértelmű, az Illuminátusok üdvözlő kézjele (többek között), s bár a rockzenében legtöbben divatból, tudatlanságból használják, a politikusoknál ez a kézjel mindig árulkodó. Valódi jelentésének leplezésére került bele a süketnéma jelrendszerbe, vicces módon (nyilván szándékosan, a „békejelhez” hasonló logikával létrehozva) pont a szeretet szimbólumaként.

A mutató- és középső ujj feltartásával formált V betű hivatalosan a győzelem jele, valójában azonban nem csak V betű, hanem egy 11-es szám is egyúttal: tehát „az Isten feletti győzelem” kézjele…