Okkult szimbólumok hétköznapjainkban III.

2011. 12. 30.

Hosszú szünet után egy réges-régen megkezdett sorozatot folytatunk most: a következő bejegyzés néhány újabb példával fog szolgálni arra, hogy okkult szimbólumokkal vagyunk körbevéve minden nap, ezek közül is különösen a “sátánista” (luciferánus) értelemben használt jelképekre fogunk vadászni ezúttal.

Előre kell bocsátani, hogy az itt felsorolt logók közül nem mindegyik feltétlenül, szándékosan hordoz “sátáni” értelmet, a nagy számok törvénye alapján egyes esetekben biztosan lehet szó egyszerű “véletlenről”, illetve arról, hogy az emberek tudatalattija a folyamatos bombázástól annyira megtelik az ilyen fajta jelképekkel, hogy önkéntelenül is ilyeneket találnak ki.

Kezdjük mindjárt a legismertebb sátánista jelképpel, amely a 666-os szám.

A>sorozat 1. részében< már említettük, hogy minden vonalkód tartalmazza ezt a számot, amely egyúttal igen furcsa értelmezése az alábbi passzusnak:

„17. És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak a kin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma.”

Lehetséges, hogy a többszörös fordításból adódó félreértésről van szó, és nem az embereken van a fenevad nevének száma (vonalkód) vagy bélyege (RFID chip), hanem az árukon, melyeket adunk-veszünk? Olyan rég óta ijesztgetik az embereket a bőr alá ültetett chippel, hogy kezd kétségessé válni, vajon tényleg megvalósul-e – az Irányítók szeretnek téves terveket mellékszálakon futtatni, mintegy elterelésként. (Lásd pl. a világállam létrehozására irányuló ún. Trilaterális Tervet, amely az uniók megerősítését, majd egyesítését célozza – ez soha nem fog megvalósulni, az EU szét fog esni, és egészen más úton fog létrejönni a világállam, mint >arról már írtunk<.)

Mindenesetre a 666-os szám másik leggyakoribb előfordulása a www, melyet “kötelezően”, ám valójában értelmetlenül írunk webcímek elé – szinte minden weboldal ugyanúgy betöltődik enélkül is. Minek hát oda az a www? Ez egyből kiderül, ha tudjuk, hogy a héber ábécé hatodik betűje a Váv, melynek gemátriai átirata a hatos szám, tehát www = 666.

>Piros Pirula< már csinált egy egész estés >filmet< a Vodafone “viselt dolgairól”, úgyhogy a legtöbb olvasónak nem meglepetés, hogy a Vodafone hivatalosan ““““szövegbuboréknak”””” csúfolt logója valójában egy hatos számjegy (ezért van belőle általában 3 db minden promócióban, lásd a fent képet is), valamint egy vércsepp és egy Ouroborosz is. De ez még nem minden.


“live” – visszafele… evil.

Érdekesség, hogy a Vodafone ügyfélszolgálat száma Nagy-Britanniában régebben 08080 999 999 volt, ami ugye csupa olyan számból állt, amely fejjel lefelé is értelmezhető: 666 666 08080.

A vodafone logó egyúttal tartalmazza a kereskedelemben leggyakrabban használt két okkult szimbólumot is, az egyik a Nap, a másik pedig egy szem, illetve a szem, Hórusz/Ámun-Rá, alias JHVH szeme, tehát a Föld Urának szeme, de szimbolikusan jelenti az ő “felettesének”, magának a Gonosznak a szemét is. (Így, az alibi jelentést is beleszámítva – hogy az egy szövegbuborék –, összesen 6 jelet sűrítettek a Vodafone logójába…)


Forgassuk csak el 45 fokkal…A Verichip a bőr alá ültetett azonosító, amelyet sokan a János apostol által megjövendölt “fenevad bélyegének” tartanak. Érdekes, hogy maga a név is ezt próbálja közölni: “This is the Very Chip” – tehát ez AZ a chip, nem csak egy chip, hanem éppen pont AZ… Egyúttal a Veri a verify rövidítése is, tehát közli a chip célját is: ellenőrzés. Az angol verify szó a latin veritasból származik, amely jelentése: igazság. (Hogy hogy jön a chiphez az igazság? Ennek a magyarázatát lásd a bejegyzés végén…)

Az Opel logója egyúttal a 11-es számot is tartalmazza két egyes formájában, ahogy az Unicredit logójában is egy egyes képzi az “íriszt”. (A VodafONE név is tartalmazza az egyes szám nevét.) Ha az O betűt nullaként értelmezzük, a OPEL betűk pozíciói az angol ábécében összeadva 33-at adnak ki. Van/volt több más ilyen cég is, pl. az MGM – de maga a TM jelzés is az angol ábécé 20. és 13. betűjéből tevődik össze, tehát összegük 33.)

Ez eddig rendben, de hogy jön ide a Nap? Ezen égitesthez hagyományosan kifejezetten égi, isteni, krisztusi jelentést szokás társítani, mint a tudatosság, a fény, a szerzett ill. elnyert tudás (az ún. tudott tudás vagy örök tudás bolygója a Jupiter), az önzetlenség, a szeretet, a kegyelem, stb. Igen ám, csakhogy az Ördög a Plagizátor, tehát az isteni szimbólumokat, jeleket, számokat, neveket előszeretettel használja fel eltorzított jelentéssel. (Ezzel magyarázható az egyes szám – “a legszentebb szám” – gyakori használata is.) A luciferánus szimbolikában a vörös vagy narancsszínű korong a lenyugvó napot jeleníti meg, és Sorath, a Napdémon, ismertebb nevén az Antikrisztus jelképe. (Különösen, amikor szájat is kap a napocska, lásd később.) Érdekesség, hogy az SRTH (Samekh-Resh-Tav-He) gemátriai átirata 665, de személynevek esetében szokás egyet hozzáadni a név mássalhangzóinak numerikus átiratához, így jön ki a 666 – a JHVH tetragrammaton (Iod-He-Vav-He) átirata pl. 26 (2*13), viszont egyet hozzáadva már 27-et kapunk (3*3*3)!

Sokan nem értik, hogy az amerikai filmekben miért pont 555-tel kezdődik minden telefonszám, de gyanakodnak, hogy ez valami összefüggésben van a 666-tal. Nos, az összefüggés annyi, hogy az angol Devil (ördög) szó mássalhangzói – DVL – római számjegyként értelmezve, összeadva 555-öt adnak ki.

Térjünk vissza a napocskákhoz! Ha vörös, vagy narancsszínű korongot látunk, már elkezdhetünk gyanakodni, hogy itt egy antikrisztusi szimbólummal állunk szemben. Ebből mindjárt érthetővé válik, hogy mihez vagy kihez való hűséget jelenti a Fidesz név (hat karakter!):


Ugyanezt a narancsszínű korongot láthatjuk az Alexandra könyvesboltok logójában, amely egyúttal egy O betűt is formál, így egy A és egy O kerül egymás mellé, illetve a kezdőbetű is A, míg az utolsó betű O. (Gy.k. Alfa-Omega.) Ugyanez a minta jelenik meg az Alexandra kiadó logójában:


Látható, hogy egy A betű van közvetlenül az O mellett (felett) is, és a kezdőbetű is A. Maga az Ale-andro név is használatos az okkult sátánizmusban, jelentése: árnyék-isten, isten árnyéka. Ráadásul a bagoly a >sötét tudás< egyik jelképe, a Moloch nevű bagoly-szimbólumot előszeretettel használják (sőt, imádják) a luciferánus körökben.

A képen a Bohemian Grove jelképe látható, a Moloch, két oldalán a BC betűk a Bohemian Club rövidítését is adják, de angol nyelvterületen a “Before Christ” (Krisztus előtt, úgymint időszámítás előtt) kifejezés ugrik be mindenkinek erről a betűkombinációról. Természetesen a Before Christ nem a kétezer évnél régebbi dolgokat jelenti a luciferánus értelmezésben, hanem azt, hogy “Krisztus előtti” úgymint Krisztusnál előbbre való (az Antikrisztus).

A Bohemian Grove-nak mellesleg rendszeres vendége jószerivel a teljes amerikai politikai elit (Demokraták éppúgy, mint a Republikánusok).

A Moloch az amerikai egydollároson is rajta van:


A bagoly stilizált formáját, bár a Mátrix-trilógiában is több helyen láthattuk, de legtöbben a Twin Peaksből ismerik:


Sokáig nem értettem, miért van az intel logójában az e betű lecsúszva (elég hülyén néz ki), azután rájöttem: az e betű a t szárával együtt a bagoly formát adja ki. (Szándékosan nem mutatom meg, hogy pontosan hol és hogyan, mivel a bejegyzés célja ideálisan nem az lenne, hogy ezt a néhány jelet megmutassa, hanem hogy segítsen az olvasónak képessé válni az efféle szimbólumok önálló felismerésére.)

Van (volt) azonban hazánkban is egy közismert szervezet, amely ugyanezt a jelet használta:A “virág” csúcsán pedig egy vörös színű rombusz található – a rombusz ugyebár a szabadkőművesség legelemibb jelképe.

Ha a rombuszt alul szárral látjuk el, a teljes magyarországi politikai arzenál felvonul előttünk:


Vannak, akik a MIÉP logójába egy bagoly-arcot is belelátnak, de az tény, hogy egy madár testére emlékeztet. Ez a gyanútlan szemlélőnek egy turul lehet, ami összevetve azzal, hogy a logó egy horogkereszthez is hasonlít, már kapásból kezdi aljas módon összemosni a hazafiasságot a nácizmussal. A “madár” azonban valójában nem is madár, hanem denevér, a sötét tudás egy másik szimbóluma (lásd később).

Ezekután nincs más dolgunk, mint a szájjal rendelkező lenyugvó napot a rombusz fölé tenni, és máris megkapjuk Magyarország legtöbb életű pártjának logóját:


Az MSZP logóját legegyszerűbben úgy kapjuk meg, ha a Shell logóját házasítjuk a Paramountéval:

Külön felhívnám a figyelmet a 22 (2*11) db csillagra, ill. “A VIACOM COMPANY” feliratra az alján (ennek jelentőségéről később).

S ha már a szájas napocskákról van szó, kettőt mindenképpen említeni kell:

“Csak egy ugrás a sugár”, mondta a reklám, ezzel mintegy tippet adva a nézőnek: a SUGÁR szó bizony anagramja egy másik szónak… Pontosabban nem egynek, inkábbis háromnak! Az ugráson kívül a rúgás is szóba jöhet, bár az u betű hossza nem egyezik, de ami minket érdekel, az igazából ez:

Árgus, a százszemű óriás, avagy Nagy Testvér szemei mindent látnak…

A Paramount logójával és az ÁRGUS Á betűjével pedig megérkeztünk a piramisok világába.

Végtelenül lehetne sorolni a cégek és egyéb szervezetek logóiban szereplő piramisformákat. Néhány példa, a teljesség legkisebb igénye nélkül:

Az AOL logó azért is érdekes, mert egyúttal egy szem is van a piramisban (innentől letagadhatatlanul szabadkőműves alapjelkép), valamint az AO betűpárost is tartalmazza.


A BMG betűit az angol ABC rendje szerint összeadva 22-t kapunk.

Az Adobenak pedig sok más között a Flash is terméke. Ennek jele a következő:


Azonban ezzel a logóval valami baj val. Nem tudom, érezhető-e. Olyan, mintha az f betű fel akarna borulni. Mit lehet tenni, támogassuk meg:

Ezzel egyúttal egy A betűt is nyertünk, ami teljesen logikus: A-f, úgymint Adobe flash. Csakhogy én ezt a jelet már láttam valahol…

A gomba a sötét tudás egy másik szimbóluma – ebből egyúttal kiderül az is, hogy a kis Mario miért akkor változik nagy, a dolgok széttörésére képes Super Mariová, mikor gombát eszik. A Mario név és a gomba, mint jelkép között egyébként nagyon mély okkult kapcsolat van: az egész sátánizmus a pillanatnyi létállapot igenléséről és az önfejlesztés elutasításáról szól. Ez így van, és kész. – mondja a sötét tudás, megakadályozva ezzel a magasabb igazságok felé való továbblépést. Én MÁR JÓ vagyok olyannak, amilyen vagyok, mondja a sátánizmus, megakadályozva ezzel a lelkiekben való fejlődést.

SZEM-ezgessünk tovább!


Oké, arra, hogy egy tévétársaság logójában szem van, persze még lehet naiv magyarázatot is adni. Ez azonban már kicsit cifrább, az egyiptomi ábrázolással összevetve:


De ne ragadjunk le a tévétársaságoknál!

Kvíz-kérdés: mi látható a képen?

Igen, az nyert, aki arra tippelt, hogy felülnézetből láthatunk egy fantás üveget. Valaki, aki “nem hisz az összeesküvés-elméletekben” (bár megjegyzem, én sem hiszek, a szememnek viszont igen) magyarázza már el, hogy mi a bánatot keres a fantásüveg kupakján egy szem? Mert hogy egy tévétársaság logójában szem van, az rendben, de a fanta kupakjára hogy kerül?


Az OTP logója nem csak egy szemet formáz (évekkel ezelőtt a TV-reklámjuk végén is egy emberi szembe illesztették be a logót!), hanem egyúttal a 13-as szám sötét jelentésének a képi ábrázolása is. A 12 ugyanis mindig egy kört formáz. A 13, mint isteni szám képjele egy kör közepén egy pont. (Félreértés ne essék ugyanis, nincsenek “sötét számok”, csak számok sötét értelmezése létezik. Pl. a Szent Korona mértékrendszere is a 13-as számon alapul.) Ez a teremtő (1) és a teremtett teljesség (12) együttes megjelenése. Azonban a 13 sátáni értelmezésében az 1 a Sátán, aki a teremtett világ rendjén, a tizenkettességen kívülre szeretne helyezkedni. Ezt jeleníti meg mind az OTP, mind a blog.com logója.

Az már csak mellékes információ, hogy az OTP ügyfélszolgálatának telefonszáma minden hálózatból 3 666 666…

Még egyszer hangsúlyoznánk, ezek a “leleplezések” nem kifejezetten az adott cégek és szervezetek ellen irányulnak, már csak azért sem, mert a konkurrens szervezetek is ugyanúgy benne vannak a buliban (lásd a politikai pártok logóit). Ha valaki fejébe vette, hogy az Alexandra helyett mostantól a Libriben fogja megvenni a napi olvasnivalóját, kár erőlködni:


A világ össztermelésének több, mint 90%-a ennek a hálózatnak a kezében van. Aki nem akar velük üzletelni, jobb, ha elindul az önellátó gazdálkodás irányába.

És ha már visszatértünk a napocskákhoz, egyik kedvencem még mindenképpen ide kívánkozik:


Nem csak nap, de ráadásul 11 ága is van, ami főleg azért izgalmas, mert a Brokernet név 9 karakterből áll…

Külön érdekesség, hogy a BROKERNET angol ábécé szerinti átirata számmá 108, ami a Hinduizmusban, a Buddhizmusban és a Jainizmusban is szent szám, minthogy 1*2*2*3*3*3, egyik képi megjelenése ezért egy háromszög, a másik pedig… bizony, a Nap! A Nap-Föld középtávolság ugyanis 108-szor akkora, mint a Nap átmérője.

Továbblépve, egy másik ismétlődő szimbólum a denevér, amely szintén a sötét tudás jelképe.


A Motorola név ráadásul az OTO karaktersort is tartalmazza (ennek jelentését lásd később).

Egyébként a közhiedelemmel ellentétben a Magyarországon működő gyorsétterem-láncok közül nem a McDonald’s kínálata a legmérgezőbb (bár az emberi fogyaszthatóság kritériumainak teljesítésétől ez is messze van), hanem a KFC-é. A koleszterinszintet az egekbe emeli, de ez nem a hús egyébként normális koleszterintartalmától van, hanem attól, hogy a sütéshez használt növényi zsiradék életveszélyes mennyiségű transzzsírsavat tartalmaz. Talán nem véletlen, hogy az angol ABC szerint K = 11, F = 6, C = 3, tehát lényegében egy 9-11-ről van szó, ahol a 9-est úgy bontjuk szét, hogy középre egy hatos kerüljön.

A következő jelkép a legkevésbé ismert “laikus körökben”, de a “hálózat” emberei rendkívül gyakran használják: ez az XO karakterpáros. Legegyszerűbb értelmezését úgy kapjuk, ha 90 fokban elforgatjuk, ekkor egy halálfejet formáz. Az XO, illetve XOTO valódi jelentését azonban kevesen ismerik. Ha a Vénusz jelét 90 fokban elforgatom, egy keresztet, és mellette egy kört kapok, ennek a latin betűkkel való legpontosabb leírása a TO. Ha viszont a keresztet 45 fokban elfordítom, tehát álló keresztből dőlt keresztet csinálok belőle, akkor XO lesz belőle. Ez a vénusz két állapota, az úgynevezett Vénusz-kulcs, mely a létezés szintjei közötti átjárókat nyitja, egyszerűen fogalmazva a mennyország és a pokol kapujának kulcsa. Ha a TO-kulcs a születés jelképe, az XO-kulcs a halálé, legalábbis a túlegyszerűsített luciferánus megközelítés ezt sugallja. Hogy miért használják a luciferánusok rendkívüli gyakorisággal a Vénusz-kulcsot? Azért, mert az egész luciferánus gondolkodás ekörül forog. Akár a 11-es szám esetében, itt az isten fölébe kerekedésről és ezáltal a helyének (a létezés legmagasabb helyének) elfoglalásáról van szó. Hogy ezt a Sátán megtehesse, előbb be kell jutnia a mennyországba. Látszólag egyszerű dolga van, hiszen a pokol kulcsa, amit naponta használ, egyúttal a mennyországé is, ám a mennyországba bejutásnak szinonimája: az üdvözülés, ami pedig az elképzelhető legrosszabb végzet sátáni szempontból. Tehát a kérdés: hogyan lehet bejutni a mennyországba anélkül, hogy az ember (vagy ördög) üdvözülne? Ezért forog a luciferánus gondolkodás szüntelenül a Vénusz-kulcs mentén, mint rovarok gyűrűje a lámpa körül: mindennél jobban áhítják s egyúttal mindennél jobban rettegnek is tőle.

A leggyakoribb, leghétköznapibb előfrodulása az XD “emoticon” – sosem értettem, hogy az X hogyan formáz szemeket, azután végül rájöttem, hogy sehogy, a másik irányból kell nézni… Ezen felül rengeteg céglogó és márkanév tartalmazza.

Az X-BOX logója különösen figyelemre méltó: nem csak egy XO-t tartalmaz, de egyúttal egy olyan “X betűt” is, amelyhez nem kell sok fantázia, hogy egy nyílást ismerjünk fel benne, amely föld alatti mélységekbe vezet, tehát kvázi “a pokol kapuja” (vö. Vénusz-kulcs).

Van ennek a jelképnek egy másik formája is, amikor az X-et az O belsejébe írják – vagy éppen fordítva:

A Budapest Bank logója azért is izgalmas, mert nem csak egy XO-t tartalmaz, de alapvetően egy lepkét formáz, amely a Monarch-programozás szimbóluma.

(Pár hónapja egyébként óriásplakáton láttam egy XOXO nevű energiaitalt, de mikor a bejegyzéshez anyagot gyűjtöttem, sehol nem találtam a neten, hogy egyáltalán valaha létezett volna ilyesmi. Érdekes…)

A T-Com logója egy OTO karaktersort jelenít meg, amelybe van, aki egy emberi arcot is belelát – kicsi rosszindulattal egy nagy orrú, pajeszos arc ez. Az O.T.O. a vénusz-kulcshoz kapcsolódásán kívül egyébként egy paralatomális (szabadkőművesség feletti) szervezetnek, az Ordo Templi Orientisnek a neve is, amelyet Aleister Crowley alapított.

Két olyan logó van, amelyekre még mindenképpen sort kéne keríteni. Az egyik az Euróé…


Aki látta a >fehérlófiás előadásomat<, annak ismerős lehet ez a jel. Tulajdonképpen a Halak alacsony szintjének (az egymásból élő Halak) képjele félbevágva, csak az egyik pólus jelenik meg – így tehát az eurónak már a jelébe belekódolták az instabilitást!

Hasonlóan kifejező jel ez, mint az EU zászlaja, amelyen a Boldogasszony Csillagkoronája látható kék alapon (ami szintén a Boldogasszony színe), a korona közepén pedig – nincs semmi. Ez egyrészt mutatja a keresztény Európa korábbi működési kereteinek a kiüresedését és formálissá silányulását, másrészt az EU valós természetéről is tájékoztat. Mi a lényege az EU-nak? Semmi. Egy üres keretrendszer, amelyet minden állam, önkéntes alapon, azzal tölt meg, amivel akar. Csak és egyedül Magyarország tekinti önmagát az EU gyarmatának, az összes többi tagállam vezető politikusai tisztában vannak ezzel. (Valószínű a magyarországiak is, csak úgy tesznek, mintha az EU valami szuperfőhatalom lenne, amely nem ad nekik szabad kezet, de erről már beszéltem a >2. rádióadásban< is.)

A másik logó, amely egyedülálló, máshol nem ismétlődő jelképet tartalmaz, ma már nagyon sok ember zsebében ott lapul az iMicsodák rosszvoltából.

Természetesen itt nem másról van szó, mint a “bűnbeesésről”. (Nem, kedves Dan Brown, még mindig nem egy reneszánsz festő találta ki, hogy a tiltott fa gyümölcse egy alma volt, hanem asztrológiai alapon ábrázolódik kezdettől fogva almaként, az ugyanis a Bika képjele, ami a Világfa – Tejút – koronájának termés része). Ezzel van összefüggésben a “Think different” szlogen, amely nem azt jelenti, hogy “gondolkodj másképpen” (az Think differently lenne), hanem hogy “gondolj mást”. Mást, mint amit az Isten elrendelt. Magyarán az Isten elleni lázadásra buzdítja a “keresztény fogyasztókat” az Apple logója és jelmondata. (Az, hogy manichaeista szempontból viszont kifejezetten krisztusi üzenetet hordoznak, már nem olyan fontos – ugyan, ki hallott egyáltalán a manichaeizmusról?)

Van egy gondolat, amely ugyan nem függ össze logókkal és jelképekkel, de ide kívánkozik az alma kapcsán. A Simpsons 20. évad 7. epizódjában (Mypods and Boomsticks) megjelenik az iPod, de MyPodnak hívják, az Apple neve Mapple, Steve Jobs pedig Steve Mobs. A jelmondat pedig Think differently, tehát felhívják a figyelmet a valós értelmére (a Simpsons tele van ilyen kis kiszivárogtatásokkal).

Aki azt hiszi, hogy az Iszlám világában nyomják el a nőket, az nem olvasgatott részleteket a Talmudból. Aki viszont olvasgatott, az tudja, hogy milyen a zsidó hagyományok hozzáállása a nőkhöz, aki pedig még a teremtés könyvét is olvasta a Bibliában (nem futtatta rajta a szemét, nem hitt benne – hanem olvasta!), az megtalálhatta már ott mindennek az előképét, Ádám viselkedésében. Amikor az Úr irányába el kell számolni az engedetlenségért, magyar emberként csak két lehetséges út jut az eszünkbe: odaállni és beismerni az igazságot, vállalni a következményeket, meg mondjuk bocsánatot kérni (bár az Ószövetség Úr-istene a megbocsátás fogalmát nemigen ismeri) – vagy pedig, kihasználván, hogy ez a bizonyos Úr szemlátomást közel sem mindentudó (amint arról >már volt szó< korábban), tagadni mindent, hazudni és menteni, amit lehet. A leleményes Ádámnak azonban jobb ötlete van: odalöki az Úr elé a feleségét, kizárólagos felelősként megnevezve őt. És bizony a zsidó-keresztény hagyományban ez a felelősség a nőkre hárítódik, mintha a bűnbeesés egyedüli elkövetői lennének – és, ugye, az Apple logójának almáján is csak egy harapás van… Az említett epizódban viszont úgy módosították, hogy két oldalon két harapás, mégpedig szimmetrikus harapás legyen rajta, aminek a fentiek alapján mély üzenetértéke van.

Végezetül nézzünk meg még egy autógyárat!

Az talán az eddig írottak alapján már magától értetődik, hogy érdemes 90 fokban elforgatva is megnézni…


VIA. Korábban már említettük, a Viacom kapcsán, de tulajdonképpen mi is ez?

A latin via szó utat jelent (ebből származik az angol way is). Az még érthető, hogy az autó az úton megy, de a médiába és a félvezetőiparba hogy kerül?

A megoldás nagyon egyszerű: EGO SUM VIA VERITAS ET VITA, mondja Krisztus minden katolikus templom homlokzatán, az ördög pedig, ezt sose feledjük, a plagizátor, tehát ő is ezt mondja, csak ellenkező értelemmel, az ő útját, az ő “igazságát” (hazugságait) és az általa “kínált” (diktált) életet jelentve. Ezt a mondatot azért is szeretik annyira, mert 3 V betűs szó van benne, a V pedig az angol ABC 22. betűje, ami egyrészt 2*11 (lásd a Paramount 22 csillagát), másrészt 22*3=66, arról nem is beszélve, hogy mint fent elhangzott, a héber gemátriában pedig hatos értéket hordoz, tehát a VVV = 666, csakúgy, mint a webcímek esetében. Így érthetővé válik a VeriChip veritasa is, mintahogy az is, hogy a logó azt hivatott jelezni, hogy aki SEAT-tal jár, az ördög útján jár (valójában persze tökmindegy, milyen márkájú autót veszünk, kivétel nélkül mindet ők gyártják). Ezt támasztja alá a márkanév is, aminek az alibije persze Sociedad Española de Automóviles de Turismo: de Seth az óegyiptomi mitológiában a “sötétség istene”, gyakorlatilag az ördög. (Most lehetnénk rosszmájúak, és megjegyezhetnénk, hogy talán nem véletlen, hogy a Seth Amerikában elsősorban a zsidók körében kedvelt keresztnév. De nem jegyezzük.)

Nyilván ez sem véletlen, mint ahogy az sem, hogy az ezredforduló környékén kezdett elterjedni egy új HDD és CD-meghajtó csatlakozási mód, amelyet SATA névre “kereszteltek” (fordított kereszttel, és víz helyett vérrel meghintve), és ha már vér, az összes kábel véletlenül vérvörös színű a mai napig is.

Aki pedig még mindig szkeptikus, és hajlana ezt mind a véletlen számlájára írni (bár egy-kettő akadhat közte, amelyik tényleg véletlen), annak itt van néhány, még ennél is könnyebben dekódolható márkanév:

Ugyanis, azt hiszem, 2001. szeptember 11 óta kezdenek igazán rájönni, hogy már a látszatokra sem kell ügyelni…