Menetrend (szerk)

2012. 01. 15.

(SZERK: A BEJEGYZÉS VÉGÉRE BESZÚRTAM A "Hova tegyem a pénzem"-SZAKASZT,MELYET TELJESEN KIFELEJTETTEM TEGNAP...)

"Az átlagember úgy készülhet fel a háborúra, hogy vidékre költözik és létrehoz egy farmot. De vigyen magával puskát is, mert az éhezők hada fog kószálni mindenütt. Habár az elitnek meglesznek a saját biztonságos kuckói és speciális menedékhelyei, nekik is vigyázniuk kell, mert a menedékhelyeik is veszélybe kerülhetnek." (Henry Kissinger)

A következő bejegyzésben megpróbáljuk közkívánatra végigjárni, hogy hogyan is fog alakulni az a bizonyos feltételezett jövő, illetve a legközelebbi jövőben esetleg előfordulható eseményekkel kapcsolatban milyen túlélési stratégiák lehetségesek.

Hangsúlyozni kell mindjárt az elején, hogy az itt következő információk, állítások és javaslatok nem valami „arkangyali prófécia” részét képezik, kizárólag jószándékú szellemi hatalmak jópár évvel ezelőtti közléseire, az Irányítók saját „közléseire”, kiszivárogtatásaira, illetve a bárki által megismerhető hétköznapi tényekre épülő következtetések.

A jövőt azért nagyon nehéz előre megjósolni, mert egy relatív létezésen belülről nézve mindig csak feltételezett jövőkről beszélhetünk. Maguk az Irányítók is bármikor változtathatnak terveiken, illetve a sikert épp az biztosítja számukra, hogy soha nem mennek biztosra, hanem mindig van egy B-terv, C-terv, D-terv, sőt, akár még ennél is több variáció is lehetséges, s mindegyikre fel vannak készülve.

Vázlatos menetrend 2012-2019

Itt következik az az előrejelzés, amelyet 2003 és 2005 között, médiumok által kapott információkból raktunk össze. Eszerint már 2010-re össze kellett volna omlania az Eurózónának, mégpedig egy viszonylag rövid, de annál intenzívebb hiperinflációs (lásd ott) időszak után. (Ebből egyértelműen következik, hogy Magyarország akkor jár jól, ha kimarad az eurózónából, sikerül halogatnia a csatlakozást az összeomlásig.) Ez még nem történt meg, de továbbra is meggyőződésünk, hogy csak idő kérdése, s az EU nem fog megerősödve, szuperállammá alakulva kikerülni a jelenlegi pénzügyi-politikai krízisből, hanem részben vagy teljesen szét fog szakadni, esetleg visszaalakulni laza gazdasági államszövetséggé. A teljes szétszakadás viszont nem fog menni háború nélkül.

Az előrejelzés tehát úgy folytatódik, hogy a 2011 és 2013 közötti időszakban belháború zajlik mind az EU-ban, mind néhány tagállamában (ellenkormány, polgárháború). Ez utóbbi Magyarországon kifejezetten esélyes, különösen, ha egy államcsőd is kíséri 2012 első felében. Egy névleges, de tehetetlen államhatalom megmarad, s vele párhuzamosan létrejön egy alternatív állam (Hunnia, vagy nevezhetjük akárminek), amelynek teljes káosz lesz az eredménye. Mindebbe még beleszépíthet a Trianon-kérdés, vagyis a polgárháborús helyzet könnyen átterjedhet Romániára, esetleg Szlovákiára és Szerbiára is.

A káoszt, mely az egész világon jelentkezik, tulajdonképpen az okozza, hogy a központi irányítás háttérbe húzódik (amint arról már szó volt a Fehérlófiás előadáson), sokkal lazábbra engedi a különböző politikai és gazdasági érdekcsoportok pórázait, akik egymásnak esnek, valamint belharcokba is kezdenek.

A háborúk és gazdasági csődök által hátrahagyott romokon azután a 2014-2015-ös időszakban új, szuverén nemzetállamok virágzanak fel. Magyarországnak is lesz nemzeti kormánya, s gazdasági-szellemi fellendülés indul el – hogy ez a Magyarország milyen határok között fog létezni, az kétséges, de hogy az eredeti, történelmi határokat valaha is sikerül száz százalékosan visszaállítani, az erősen valószínűtlen. (Lásd később.) Az egyetlen probléma, amely megkeseríti minden ország életét, a nemzetiségi kül- és belkonfliktusok megoldhatatlansága. Változó hevességű, de folyamatos háborúskodás szomszédok között, etnikai villongások, esetleges pogromok és deportálások helyszíne lesz Európa. Mondani se kell, hogy a központi irányítás nem engedte el a gyeplőket teljesen, a nemzeti kormányok is a befolyásuk alatt állnak, s erre a sok etnikai alapú konfliktusra azért van szükség, hogy az emberek utána szívesebben fogadják az egységes világállam létrejöttét.

Az újonnan létrejött, meglehetősen labilis status quo ugyanis csak mintegy fél évtizeden át létezhet, 2019-ben az Irányítók visszatérnek a színre, mégpedig egy hatalmas „űrbéli” hadsereggel...

A Rigel-project

Ezt már korábban kifejtettük részletesebben, most lássuk egy új megvilágításból! A Nimród csillagkép lábfejét képező Rigel (Beta Orionis) kettős csillagának több bolygóján is a földi élethez nagyon hasonló élet lehetőségei állnak fent. Mind a rendszer 7., mind a 9. bolygóján emberhez hasonló intelligenciával rendelkező élet van, mely technikai civilizációt épített, az emberiséget csak néhány lépéssel megelőzve. A csillagközi utazás technológiája már a XX. század elején-közepén is rendelkezésükre állt (hanem még régebb óta). A Rigel 7 és a Rigel 9 azonban ellenséges viszonyban állnak egymással. Erre játszanak rá a mi Irányítóink, egyik kedvenc elvükre, az oszd meg és uralkodjra alapozva: a Rigel 9-cel szövetkeztek a Rigel 7 ellenében. A Rigel 9 biztosította számukra a technikai tudást és a genetikai információkat, amelyek segítségével a marsi és holdbéli bázisokon létre tudják hozni a hamisított, Rigel 7-ről származónak beállított „űrhadsereget”, mellyel 2019-ben a Földet lerohanják. Ezzel egyúttal casus bellit teremtenek a Rigel 7 gyarmatosítására (az ehhez szükséges haderő fejlesztése is folyamatban van már). Ugyanazt a mintát láthatjuk itt, mint a 9/11-project esetében, csak a kivitelezés lesz némileg igényesebb. A Föld vezetői megtámadják önmagukat (helyesebben minket), hogy azután lerohanhassanak egy ártatlan idegen civilizációt. Ehhez a csillagközi utazás technológiájára szükség van, melyet a Rigel 9-től megkaptak már régen, azonban a „lakosságnak” kézenfekvő lesz azt hazudni, hogy egy leszedett Rigel 7-es hajóból tanulmányozták ki a hadsereg tudósai villámgyorsan, hogy is kell térváltó hajtóművet építeni.

Melyik hadseregé? Itt jön az a rész, amelyről már a korábbi bejegyzésben szó volt: a Föld megvédéséhez egységes erőfeszítésre van szüksége az emberiségnek. Közös hadsereg kell, közös háttérinfrastruktúra, gazdasági konjunktúra. Az embereknek pedig nem lesz ezzel problémájuk, hiszen ha idegen lények lövöldöznek ránk, senkit nem fog érdekelni a másik ember bőrszíne vagy vallása: minden homo sapiens „magunkfajta” és minden rigeli „magukfajta” lesz hirtelen. A több évi folyamatos etnikai konfliktussor után kifejezetten megkönnyebbülünk majd, hogy végre nem kell egymást gyűlölni.

Vázlatos menetrend 2019-2029

Az „idegen támadást” elhárítjuk, a közös cél érdekében létrehozott világkormány pedig hogy, hogy nem, marad – biztosítva a világbékét. A kaotikus évtized után az emberek örömmel fogadják majd a sötét rendet is. Ez szintén egy gyakran ismételt irányító-technika: egy lépést hátra, kettőt előre... Nyílt diktatúra következik, a Világkormány egyre szigorúbb és teljeskörűbb kontroll alá vonja majd polgárait, az 1984-hez nagyon hasonló, falanszteri civilizációt létrehozva, melyből kivonulni sem lehet majd: a Világkormány mindenkit megadóztat, ha másért nem, hát a kilélegzett szén-dioxid miatt, így a pénz használata elkerülhetetlenné válik. Márpedig pénze legkésőbb 2022-től csak annak lehet majd, akibe beültették a VeriChipet, amely segítségével nem csak hollétünkről, de élettani funkcióinkról is folyamatosan értesül majd a rendszer – egyesek szerint ez utóbbit akár irányítani is tudják majd távolról. Az emberiség szétválasztása, melyről korábban már írtunk, itt válik teljessé: kik azok, akik a „fenevad bélyegét” és a teljeskörű irányítást elfogadják, és kik azok, akik inkább lesznek törvényenkívülivé s árnyék-társadalmat képeznek. A világállam szorításában egyre több lesz az elégedetlen ember, s végül 2027-ben kirobban egy globális polgárháború. Ez 2029-ig fog tartani, s végül az Irányítókat és híveiket a Földről való végleges távozásra kényszerítik a lázadók. Hogy ők a Rigelre távoznak, avagy űrhajókon kénytelenek tovább tengetni életüket, attól is függ, hogy a Rigel 7 gyarmatosítására irányuló tervek hogyan haladnak 2020 és ’28 között. A Rigel 7 elleni háború jelentős mennyiséget fog lekötni a Birodalom erőforrásaiból, ennek is köszönhető, hogy a felkelők végül győznek. A háborúban nukleáris fegyverek mellett a HAARP-ot és egyéb, ma még „titkosnak” (már csak az nem tud róla, aki nem akar) számító technológiákat is bevetnek majd. Több ember fog meghalni, mint ahány jelenleg él a Földön. A távozókat is leszámítva legfeljebb 3-500 millió ember marad a Földön. A bolygó jelenleg lakható területeinek 3/4-e lakhatatlanná válik, pl. a jelenlegi USA területe szinte teljes egészében.

Ezért is írtam, hogy Magyarország nem tudja visszakapni eredeti határait: mire erre lehetőségünk lesz, 2029-ben, Európa térképe domborzatilag is átalakul, a hegységekkel együtt így a tengerek határai is elmozdulnak. Egy médiumi információ szerint Magyarország formája a térképen durván egy paralelogrammához fog hasonlítani, s délen egész hosszan határos lesz a Földközi-tengerrel. A „határon túli magyarság” fogalma viszont szerencsére megszűnik, a megmaradt magyarok mindannyian egy hazában fognak élni.

Új Világ, 2029-től

A magyarságnak, értesüléseink szerint, vezető szerepük lesz a világhatalommal szembeni ellenállásban (ahogy már most is, 2006 óta, de egyelőre még csak próbálgatjuk, esetleg hogy is kéne ezt a lázadás-dolgot...), így a kialakuló Új Világban is. No nem az NWO-ra kell gondolni Új Világ alatt, nem a Novus Ordo Seclorumra, amely igazából egy régebbi világ (melynek már a XVI. században megkezdték építését) betetőződése. Ez a kifejezés igazából csak elfedi a valódi Új Világ gondolatát, az emberi civilizáció teljes megújulásának lehetőségét.

Bár ismét lesznek nemzetállamok, de megtalálják a békés együttműködés útját. Ennek egyik fő eszköze a Békeőrség lesz, az egyetlen fegyveres szervezet a világon, mely minden államhatalomtól függetlenül végzi a dolgát, közvetlenül a „Világtanács” ellenőrzése alatt. És most itt ne olyan exkluzív klubra tessék gondolni, amilyeneket a szabadkőművesek szoktak létrehozni „tanács” meg „bizottság” címszó alatt. A Világtanács tagjait a világ országai delegálják, s bár „kormányok feletti kormány” lesz, létrejöttét és működését az I. Világtörvény szabályozza majd, és kizárólag az ott meghatározott feladatok ellátása lesz a célja, hatáskörét nem lépheti túl. A Békeőrség és a Világtanács kölcsönösen felügyelik egymást. Az új „rendszer” építészei Földre inkarnált Fénylények lesznek, akik a létrehozás után a működtetés feladatát is jó időre magukra vállalják, élükön egy 2029-ben még egészen fiatal „emberrel”, aki a Világtanács elnöke lesz hosszú évtizedeken át. A Világtanács és a Békeőrség értesülésünk szerint Magyarországon fognak székelni, az Új világnak tehát itt lesz a centruma, a Világtanács első elnöke pedig szintén magyar lesz.

Az Új Világ duális kinézetű lesz: a megmaradt (s újra szaporodásba kezdő) emberiség nagyobb része falusi létben fog élni, tehát a természetes (vagy legalábbis természethez közeli) emberi életformát gyakorolja majd. A falusi emberek a földből élnek majd, a pénznek minimális szerepe lesz az életükben. (A mostoha körülmények miatt sajnos az önellátás sokkal kisebb mértékben valósítható majd meg, mint a középkorban volt.) A városból jövő technológia is csak elhanyagolható mértékű segítséget nyújt nekik a hétköznapokban.

Az emberiség egy kisebb része a városokban sűrűsödik majd, melyek elsődleges célja a technikai feljődés lesz és az űrutazás.

A Vízöntő kora

Ha már a jövőről beszélünk, muszáj egy-két szó erejéig megemlíteni ezt a vízöntős baromságot, amellyel már a ’60-as évek óta kábítják a laikusokat. 1982. február 2-án beköszönt a Vízöntő kora. 2000. január 1-jén beköszönt a Vízöntő kora. 2011. 11. 11-én beköszönt a Vízöntő kora. 2012. 12. 21-én beköszönt a Vízöntő kora...

Egyrészt a tavaszpont még bőven a Halakban van, másrészt ha eljön a Vízöntő kora, az nem a spirituális felemelkedést fogja hozni, hanem egy általános kataklizmát (mint legutóbb is, lásd >itt<), tehát nem kéne annyira várni. A New Age, a 2012 – Spirituális felemelkedés, az ötödik dimenzióba megyünk, és egyéb propagandák azt a célt szolgálják, hogy az emberek a naptár tépkedésével legyenek elfoglalva önmaguk fejlesztése helyett. Nem kell itt erőlködni! Elég, ha megvárunk egy bizonyos dátumot, s onnantól a kozmikus erők törvényszerűseiből következően magunktól leszünk majd hej, de magas frekvenciájúak! És mindenkinek fényteste lesz majd! Pénz-bankok helyett pedig fénybankok lesznek majd, amelyek a szeretetet multiplikálják!

Bizony. De vessünk inkább egy pillantást a tényekre, hogy megtudjuk, mikor megyünk át a Vízöntőbe. Az alábbi képen a 2012-es tavaszi napéjegyenlőség napfelkeltéjének számítógéppel szimulált képe látható. Ilyenkor figyelhető meg, hogy a tavaszpont hol van. Tehát az, hogy az évnek ezen a napján az évkör melyik pontján kel fel a Nap, határozza meg a tavaszpont helyzetét.

Ha olyat olvasunk, hogy „Földünk tengelye 2012-ben lép át a Vízöntőbe”, nyugodtan megállapíthatjuk, hogy az illetőnek fogalma sincs, miről beszél. A földtengelynek annyi köze van a dologhoz, hogy a tavaszpont a precessziós mozgás (tehát a földtengely búgócsiga-szerű billegése) miatt „hátrál” 72 évente 1 fokot, vagyis a Nap és a bolygók menetrendszerű mozgásirányával ellentétesen mozdul el, de olyan lassan, hogy kb. 26 évezredig tart neki, mire körbeér az évkörön. Ezt az időtartamot nevezik Világévnek vagy Precessziós Nagyévnek, amely 12 Világhónapra osztható. Ezt összevetve a fenti képpel, jól látható, hogy még sokáig a Halak világhónapban tartózkodunk.

Ezen a ponton érdemes megemlíteni a Kitalált Középkor-elméletet is, melynek valóságalapja valószínűleg van: a történelembe bizonyos fiktív eseményeket beiktattak, s hogy ezeknek helyet csináljanak, más, valóban megtörtént eseményeket ide-oda tologattak vagy éppen töröltek. Azonban az, hogy jelenleg 1712 lenne, egy egyszerű csillagászati számítással megcáfolható: az időszámításunk kezdete nagyjából a Halak világhónap kezdetétől számítódik, 1712 évvel ezelőtt pedig már a tavaszpont javában a Halakban haladt.

Felkészülés - problémák

Visszatérve a jelenbe, sajnos nem tudhatjuk, hogy a következő néhány zavaros év pontosan milyen problémákat, megpróbáltatásokat hozhat magával. Nézzük, milyen lehetőségekkel számolhatunk!

Államcsőd: a legvalószínűbben ez kinéz Magyarországnak – a kérdés csak az, hogy részleges vagy teljes államcsőd lesz. Az államcsőd alapszinten csak annyit jelent, hogy a hitelezőiknek, illetve befektetőknek (pl. állampapírok vásárlóinak) az állam nem tud fizetni. A teljes államcsőd az állam teljeskörű fizetésképtelenségével jár együtt, vagyis nem tud fizetést adni az orvosoknak, rendőröknek, tanároknak, stb. sem – ez utóbbi nyilván sokkal súlyosabb következményekkel jár a marxista, államfüggővé nevelt társadalom számára.

Az Interneten a hülyeség mindig fénysebeséggel terjed, de nem kizárt, hogy a Fidesz láthatatlan propagandagépezete is rájátszik a dologra: egyesek elkezdtek valamiféle Argentin Modellről vízionálni, hogy a ravaszdi Orbán majd egy alapszintű államcsődön keresztül fog kivezetni minket a bajból, az IMF kárára. Azok, akik ezt elképzelhetőnek tartják, csak a tömegmédiából tájékozódnak, vagy pedig a hosszútávú memóriájuk nem túl jó: bár a tömegmédia hallgatott róla, az alternatív/nemzeti média elég nagy sopánkodást rendezett (jogosan), mikor az IMF-től felvett 6000 milliárd forintos „mentőcsomagról” szóló szerződést aláírták. A Gyurcsány-kormány által felvett utolsó hitel volt ez, nem sokra rá Gyurcsány el is pucolt a tett színhelyéről. Nem csoda: a szerződésben nem kevesebb állt, minthogy a 6 billió forint fejében a magyar állam jelzálogfedezetül adja a teljes nemzeti vagyont – tehát minden, ami jelenleg „állami” (nemzeti) tulajdon, jelzálog alatt áll, és ha a mindenkori „magyar” kormány bejelenti az államcsőd első fokozatát, vagyis hogy hitelezőinek nem tud fizetni, az IMF jöhet rekvirálni, tehát nem lesz MIT „kivezetni a válságból”, mert a határon a Magyarország-táblákat, melyeken a festék még meg sem száradt, kapásból lehet fuvarozni a szeméttelepre, és helyükre IMF Property feliratú tábla kerülhet. Orbán maradhat kormányon, csak állama nem lesz, amit kormányozzon. Így válik érthetővé, hogy miért szükségszerű, sőt nemzetmentő ekkor egy párhuzamos állam létrejötte Magyarország területén, amely nem ismer el jogfolytonosságot egyetlen „(nép)köztársasággal” sem, hanem a Magyar Királyságra építkezik, saját pénzt nyomtat, saját fegyveres erőket szervez, és az országot elrabolni készülő IMF-et megpróbálja fegyverrel kitakarítani innen. Amelynek szintén logikus következménye, hogy az IMF „megenyhül” (saját bőrét mentve), és ad egy kis pénzt Orbánéknak, hogy a párhuzamos állammal szembeszálljanak, elvégre a pénzhatalom kifejezetten magyarellenes szárnyainak semmi nem okozna nagyobb örömet, mint ha újra magyar ölne magyart idegen érdekért, mint már párszor a történelemben.

Anarchia: a kaotikus időkben mindig megnövekszik a bűnelkövetésre való hajlam, nem is beszélve egy teljeskörű államcsődről, ami az állami igazságszolgáltatást és kényszerítő erőt megszüntetné, tehát effektíve anarchiát okozna. Ennek persze a nyilvánvaló veszélyeken túl van előnyös oldala is a becsületes munka útját választó emberek számára: szabad letelepedés van, lehet kezdeni művelni a földet, lehet házat építeni, kutat ásni mindenfajta engedély nélkül, szabadon lehet vadászni, fát vágni az erdőkben, legeltetni a mezőkön, stb. Könnyebben jutunk fegyverhez, és azt magunknál is hordhatjuk, a törvény pedig nemcsak bennünket nem véd, hanem a bűnözőt sem, tehát bátran lelőhetjük azt, aki ellenünk vagy családunkra, vagyonunkra tör.

Háború: nem kizárt, hogy egy EU-val szembeni függetlenségi háborúban kell részt vennünk, vagy esetleg Erdély ürügyével háborúba hajszolnak minket Romániával. A háborúnak a nyilvánvaló hátrányokon túl annyi előnye mindenesetre van, hogy a gazdaság pörög, a munkanélküliség csökken.

Hiperinfláció: gazdasági válság, államcsőd következménye lehet akár a forint vásárlóerejének zuhanása is, de ha az eurózónában történik ugyanez, az is kihatással lehet ránk. A Gresham-törvény miatt ugyanis amint a forint stabilabbá válik az eurónál, az euró elkezdi kiszorítani a magyar gazdaságból a forintot. Az inflációnak van annyi előnye, a háborúhoz hasonlóan, hogy élénkítő hatással van a gazdaságra. A baj csak akkor van, ha hatványozottan öngerjesztővé válik, például államcsőd esetén erre komoly veszély van. Ekkor megismétlődhet Magyarországon az, ami a pengővel történt.

Hiperdefláció: a defláció az infláció ellentéte, a gazdaságban fellépő pénzhiány okozza. Ez akkor történhet meg, ha a bankvilágban nemzetközi csődlavina indul meg, így minden betétes elveszíti a pénzét, minden multiplikált pénz megsemmisül, marad az elsődleges jegybankpénz, ami édeskevés az eddig forgalomban lévő pénz mennyiségéhez képest. Ez deflációt szül, vagyis olyan „pénzéhséget”, amely az árakat lefelé szorítja, és ezáltal azt okozza, hogy mindenki ráül a pénzére, ezzel tovább csökkentve a pénz forgási sebességét, és további deflációt okozva, és így tovább. Amerikában 2008-ban ezért kellett az államnak gatyára vetkőznie: a Lehman Brothers csődje majdnem hiperdeflációs lavinát okozott náluk, amely könnyen világméretűvé válhatott volna.

Ha a világ összes nagy bankháza néhány hónap alatt csődöt jelentene, az olyan globális hiperdeflációt okozna, mely a pénz alapú gazdaság teljes összeomlásával és végső soron a civilizáció összeomlásával járna. Nézzük meg végül ezt a lehetőséget:

Teljes összeomlás: igen valószínűtlennek tartjuk, hogy az elkövetkező egy-két évben ilyesmi történjen (sokkal inkább 2029-ben, mikor az Irányítók búcsúzóul „format c:”-ot nyomnak majd az összes banki szervernek), de a lehetőségével számolni kell. Aki erre felkészült, mindenre felkészült a fentiek közül.

A teljes összeomláson azt kell érteni, hogy teljes. Vagyis nincs semmi, amit eddig készpénznek vettünk, s talán észre sem vettük, hogy napi szinten ott van nekünk – azt hittük, hogy ez természetes, hogy ez jár. Nincs víz a csapban, nincs áram a konnektorban, nincs kenyér a boltban, se mosogatószer, se papírzsebkendő, nem jár a vonat, a busz, nem rendel az orvos, nincs mentő, rendőr, tűzoltó, iskola. Nem viszik el a szemetet a kukások, és nem működik a csatornahálózat. Úgyhogy ami viszont van, legalábbis a nagyvárosokban: szemétkupacok a járdák szélén, alattuk diszkréten csordogáló szennyvíz, csótányok és egyéb rovarok, valamint patkányok hada, és ebből adódóan természetesen: pestisjárvány. Azok, akiknek van hova menniük, hátizsákosan, gyalog menekülnek vidékre, akiknek nincs, rabolva, fosztogatva próbálnak életben maradni.

Ezen a ponton ki kell térni a cigánykérdésre is. Sokan úgy gondolják, hogy egy ilyen összeomlással járó állapotban a legtöbb gondot „fosztogató cigányhordák” fogják jelenteni. Ez valószínűleg nem így lesz. A cigányok egyik legfontosabb természeti-társadalmi szerepe ugyanis az újrahasznosítás. Ha összeomlott a civilizáció, a világ terített asztallá változik számukra. Nem lesz gond élelemhez jutniuk, hiszen leghamarabb ők fogják tudni fémből készült használati tárgyakkal ellátni a mezőgazdasági termelést folytató falusi embert. Újrahasznosító tevékenységüknek lesz egy mellékhatása is, szintén pozitív: hogy a reménytelenül civilizációfüggő emberek is belátják majd, hogy itt a vége. Nem fognak éhenhalni a Tesco előtt ücsörögve, várva, hogy újra kinyit majd, mert jönnek a cigányok, és eltakarítják az egész épületet, hogy a betonvasat kitermeljék belőle. Senki nem fog a vasútállomáson ücsörögni, remélve, hogy kijuthat Nyugatra, ahol biztos nincs ekkora baj (hírt ugye nem kaptunk az összeomlás óta, fogalmunk sincs, hogy ez csak nálunk van így, vagy mindenhol!), mert a cigányok felszedik a síneket, levágják a felsővezetékeket, ahogy teszik néha most is – ami egy működő civilizációban kártékonynak számít, azonban ha egyszer lemegy a függöny, kifejezetten hasznos lesz a funkciójukat vesztett szerkezeti elemek eltávolítása az útból.

Felkészülés - lehetőségek

Vegyük sorra, mit mindent tehetünk annak érdekében, hogy felkészültebben nézzünk szembe a bizonytalan jövővel!

Önmagunk felkészítése - lelkileg, szellemileg: először is sorra kell venni az elképzelhető jövőképeket, s mindegyiket tényleg el is képzelni, valamint azt, hogy mit tennénk, ha az adott kép valóra válna. Ez egyrészt segít számbavenni a gyakorlati teendőket, másrészt segít megszabadulni a félelemtől. Ha kívül nem is tudunk, legalább belül készüljünk fel minden lehetőségre, hogy nyugodtan nézzünk majd szembe az eseményekkel, akármilyen irányt vegyenek is. Sajátítsuk el a szükséges ismereteket, ha van rá lehetőségünk, már most keressünk kapcsolatot olyan vidéki emberekkel, akiktől megszerezhetjük a valóban értékes tudást: hogyan kell egy növényt elültetni, lakható dolgot építeni földből vagy fából, kutat ásni, csapdát állítani, halászni, ehető növényeket a természetben felismerni és felhasználni, stb. Kezdetnek, elméleti tananyagnak pl. >olvashatjuk ezt<.

- fizikailag: edződjünk, s gyakoroljunk a rendelkezésre álló fegyvernemekkel (puszta kéz, bot és kés mindenkinek rendelkezésre áll). Az edződésen nem csak, sőt nem elsősorban a testi erő növelése értendő, hanem próbáljuk apránként adagolva szimulálni a válságkörülményeket. Pl. kapcsoljuk ki a fűtést este, lefekvéskor, gyalogoljunk le nagyobb távokat teljesítménytúrákon, mindenre elszántabbak próbálják ki a szabad ég alatt alvást is, aki még életében nem fürdött lavórból, legalább egyszer próbálja ki, ilyenkor télen kísérletezzünk zokni+szandál kombinációval, hogy a lábunk is szokja a hideget (legalább egy boltba menés erejéig...), próbáljuk ki, milyen koplalni legalább 24 órát – szóval ne akkor tapasztaljuk meg mindezeket csőstül, amikor az életben maradásunk a tét. A katonákat is békeidőben szoktatják a háborús körülményekhez, nem akkor terelik ki őket először a szabad ég alá, mikor már kitört a háború, és élesben kell helytállni. Káros szenvedélyeinkről is előre szokjunk le; mikor a valódi szükségletek biztosítása is nehézséget jelent, ne azzal legyünk elfoglalva, hogy cigi, pia vagy drog után szaladgálunk.

Kifelé a városból: ez már korábban is szóba került. Akinek saját tulajdonú, tehermentes ingatlanja van nagyvárosban, már rég szabadulnia kellett volna tőle, de talán még most is lesz rá ideje. Azonban vigyázat: ahogy az emberekben fogalmazódik meg a válsághelyzet rémképe, úgy fog felfelé kúszni a vidéki telkek ára és fognak elértéktelenedni a városi lakások. Ha valakit a munkája a városhoz köt, inkább legyen ingázó, és legyen egy kis földje, kútja, egy baromfiudvara a sarokban. Ha valaki kénytelen a városban maradni, legalább próbáljon minél kintebb költözni, minél közelebb az erdőhöz, fához, földhöz, vízhez. Budapestieknek tudom ajánlani pl. Zuglót: a város szabálytalan alakja miatt közel van a belvároshoz is, de a természethez is.

Ha van rá pénz, szerezzünk be egy sparheltet és üzemeljük be.

Akinek pedig már van földje, akármilyen kevés: vesse be az utolsó négyzetcentiméterig!

Készletezzünk: aki nem tud termelni, legalább készletezzen. Természetesen kút híján a legnagyobb problémát a víz utánpótlása jelenti, erre javaslom néhány palack ásványvíz felhalmozása mellett egy szűrőkancsó beszerzését néhány tartalék szűrőbetéttel, és a legközelebbi olyan patak helyének bemérését, melynek feltehetőleg szűrés és forralás után iható a vize. Az „iható” természetesen egy relatív fogalom, ezért is kell a palackos víz: időt kell hagyni magunknak, hogy a szokatlan összetételű vízre átálljon a szervezetünk. A szűrőkancsó jelenleg is használható a csapvíz szűrésére, annak minőségét is javítja, tehát aki úgy gondolja, hogy nem veszélyezteti semmi az ivóvízellátást, annak sem pénzkidobás. Csapvizet is halmozhatunk egyébként, mélyhűtőben.

Az élelmiszer készletezése még belvárosi garzonlakásban is megoldható. Nem kell feltétlenül több mázsában gondolkodnunk, 10 kg száraz termés (barna rizs, sárgaborsó, lencse, hajdina, köles, stb.) és barna liszt, meg 20 db tojás, 2 liter étolaj is előnyt jelent a legtöbb emberrel szemben, akinek 1 napra való élelem is alig van otthon. Idővel úgyis minden készlet elfogy, bármekkora, tehát ha baj van, úgyse az legyen a túlélési stratégiánk, hogy próbálunk napi 2 kanál sárgaborsón eltengeni, hanem az, hogy amíg a készlet tart, azalatt megpróbálunk valamerre lépni.

Akinek autója van, pár kanna benzint tegyen félre, nehogy egy majdnem üres tankkal érje a baj. Tüzifát szállítani pl. nagyon jó lesz az autó, de ha sok benzinünk van, a fuvarozást, mint szolgáltatást cserélhetjük ételre, egyéb hasznos dolgokra.

Ha már tűzifa, akinek van kályhája, sparheltje, kemencéje, kinti tűzrakó helye, stb., készletezzen fát is.

Készletezni kell ezen felül persze a tisztító- és higiéniai szerek nagycsaládjába tartozó dolgokat, gyufát, gyertyát, kötszert, stb. Tiszta ruhánk is mindig legyen tartalékban, ne üres zoknisfiókkal és teli szennyeskosárral érjen minket a „nincs víz” igen kellemetlen jelensége.

További triviális dolgokat a végtelenségig sorolhatnánk, úgymint nyomtatott térkép a környezetünkről és egész Magyarországról (értve ezalatt a Kárpát-medencét), iránytű, golyóstollak, hátizsák, hálózsák, stb. De azt gondolom, jobb, ha a sok apróságot mindenki magától veszi számba, így jobban felkészül lelkileg és mentálisan.

Önvédelem: önmagunk fizikai felkészítésén túl természetesen számos dolgot tehetünk önmagunk, lakhelyünk, készleteink megvédése érdekében. Legfontosabb a lakhelyünk megfelelő „erődítése”, amelynek alapelvét egy igen kegyetlenül hangzó káté adja, mely egyetlen kérdésből áll:

- Milyen záram legyen, hogy ne törjenek be hozzám?

- Jobb, mint a szomszédodnak.

(S ha már szomszédoknál tartunk, látni fogjuk egy hirtelen eseménynél, főleg nagyvárosokban, hogy milyen sokan számítottak rá, ugyanakkor szinte senki nem készült rá a gyakorlatban. Tehát míg mi vidáman főzögetjük a panelban a sárgaborsónkat (feltéve, ha van még gáz vagy vettünk sparheltet), a szomszéd gyomrának korgása áthallatszik majd a konyhánkba, és bár az mindenkinek saját belátására van bízva, hogy akar-e szorult helyzetben szoros környezetének segíteni, illetve a körülmények megengedik-e, arról azonban tudjunk, hogy ha a környezetünkben valakinek éhínség idején ételt adunk ellenszolgáltatás nélkül, annak valószínűleg hamar híre megy, és rövidesen az egész környék az ajtónk előtt állhat, sőt, akár ostrom alá is vehetnek, főleg, ha kitudódik, hogy szűkősen több hétre elegendő készletet halmoztunk fel. Az éhség nagy úr, főleg azoknál, akik életükben nem hagytak ki egy étkezést. Tehát ha adunk is bárkinek, a készleteink nagyságát mindenképpen titkoljuk el a szomszédság elől.)

Otthon tehát könnyen meghúzhatjuk magunkat egy rács és egy-két jobb ajtózár védelme mögött. (A rács előnye, hogy az ajtó pillanatnyi nyitásával zárt rácson keresztül is támadhatjuk a behatolni készülő vagy a kertben garázdálkodó bűnözőt lövéssel, dobással, szúrással.) Az utcai önvédelem mindig sokkal bonyolultabb kérdés, erre nincs is általános recept, talán csak annyi, hogy ne úgy nézzünk ki, mint Neo a Mátrixban, mikor behatolnak az ügynökök főhadiszállására, hanem csak egyféle fegyvert gyakoroljunk minél magasabb szintre (a puszta kéz mellett), és más fegyver ne is legyen nálunk. Ha lesz, azt kritikus helyzetben használni is akarjuk majd, és katasztrofális következményekkel járhat pl. ha valaki egy késsel kellő gyakorlat híján kezd hadonászni (pl. az egyébiránt eleddig fegyvertelen támadó elveheti és halálos sebet ejthet vele). A másik általános szabály, hogy ha csapatosan támadnak egy emberre, pl. tízen, a megmenekülés egyetlen esélye, ha képesek vagyunk azonnal felmérni, hogy a csapatban ki az alfa-hím. Ugyanis amikor emberek falkát, bandát alkotnak, pl. bűnelkövetéshez, ugyanúgy van közöttük alfa-hím, még ha ezzel csak tudat alatt vannak tisztában. Az alfa-hím testbeszédből, kisugárzásból azonosítható, és ha őt sikerül hirtelen harcképtelenné tennünk, van rá esély, hogy a többiek állati ösztöntől hajtva megfutamodnak, bármekkora túlerőben is legyenek.

Hova tegyem a pénzem: egy dolog biztos, bankban ne maradjon semmi. Minden fizetést azonnal felvenni, amint megérkezik, és inkább a lakásban dugdosni valahol, vagy ilyesmi. Hogy tartalék pénzeinket milyen devizára váltsuk? Ez nehéz kérdés, ezt csak az tudná megmondani, aki ismeri a pontos forgatókönyvet. A legjobb ötlet talán az orosz rubel meg a kínai jüan. Egy biztos: ha pénzben akarjuk hagyni (ami eleve nem túl jó ötlet), akkor ne váltsuk az egészet valutára, mert a forint, bár romolhat, de minig az marad a legkönnyebben elkölthető az országon belül. Vannak, akik úgy gondolják, hogy aranyban teljes biztonságban van a pénzük, de ez tévedés. Egy nagyobb öszeomlás esetén, ha nem lesz mit enni, senkinek nem fog kelleni az arany. A legbiztosabb befektetés, ami létezik, az ingatlan, azon belül is a föld. Ha valakinek van fél-egy millió forintja, már sokkal érdemesebb telket venni belőle valahol, mint aranyra váltani. Ha pedig értékálló, mozdítható „fizetőeszközre” akarjuk cserélni a pénzünket: alkohol. Válság, összeomlás, zűrzavaros időszak esetén a tömény szeszek mindig használhatóak pénzként, ételre, ruhára, szállásra cserélhetőek.

Aki úgy gondolja, hogy a fentiek követésével bebiztosította magát minden eshetőségre, nagyon téved. Az itt leírottak csak a téma körbejárását jelentették, néhány fontosabb megállapítás csokorba gyűjtését, a felkészülést mindenkinek magának kell végeznie, illetve még jobb, ha csoportosan tudjuk tenni azt. Keressük a kapcsolatot azokkal, akik számítanak rá, hogy a következő két-három év esetleg nehéz időket fog magával hozni, és próbáljuk megtalálni a módjait, hogyan tudjuk egymást segíteni. Vannak olyan esetek, ahol ez adott, például az egyik szomszédnak nagyobb a földje, a másik viszont nem hagyatkozott a vezetékes vízre és csatornára, hanem van kútja és emésztője. De ugyanilyen példa az is, hogy az elöregedő falusi lakosság mind kevésbé műveli meg a földjét, mert már nem képes rá, ugyanakkor a városok tele vannak életerős fiatalokkal, akiknek maximum egy pár cserépnyi földje van az ablakban – csupán ebben az esetben a komplementerek nehezebben találják meg egymást.

Ha tehát nem is tudjuk magunkat bebiztosítani minden eshetőségre, azért legalább azt, amit megtehetünk, tegyük is meg a jövőnk biztosítása érdekében.