Az öngyűlölő

2014. 12. 12.

Az alábbi írás szintén a modorosblog olvasói rovatába készült, de időközben rájöttem, hogy már Modor Tibi is írt ugyanerről a témáról. Nyugi, több ilyen nem lesz, befejeztem az ökörködést.

-- -- --

Góg és magóg mostohaunokája ő, önmagáért síró bús, bocskoros balkáni. Egy sosem létezett nép meg nem értett csendestöbbsége.

Mert ki itt a magyar? Nézz körül! A magyarok törpe huculokon nyargaló, görbelábú, ferdeszemű szibériai, szamojéd mongolok voltak (a szőke finneknek bizonyított rokonai). Nem olyan ősök volnának ezek, akikkel büszkélkedni érdemes (szemben az européer finnekkel). Szerencsére aztán jött egy másik mongolhorda, a tatárok, és kiirtotta a magyarokat az utolsó szálig. Ezután I. Béla (sic!) telepítette be az országba a sok szláv, germán, közel-keleti nemzetiséget – az ő leszármazottaikat nevezik ma „„„magyarnak””” (sok-sok idézőjelet mutat a levegőben). Nézd csak meg a sok sváb meg cigány származékot, hogy veri a mellét az ötméteres tarsolylemezével! Turul, mi? A tények magacs dolgok. Nyamvadt bölömbika, amit bizonyítottan az újkorban hoztak létre, összemosva a szkíták (a finnugorokra pusztán életmódban kicsit hasonlító pusztai lovasnépek) primitív, elrajzolt pelikánábrázolásaival, pedig ezek a népek egyrészt barbár, vérengző hódítók voltak, másrészt nem rokonaink, harmadrészt nem is léteztek.

Az öngyűlölőből a kocsmák népe faragott történelemtudort. Gyerekkorában a régmúlt unalmas, poros világa nem érdekelte, inkább sci-fi-t falt. (Persze semmi magyar – Zsoldosról talán hallott, de nem olvasta, hisz ha Nemere volt nálunk a csúcs, igazán nem érdemes a magyarral vesződni. Asimov, öregem!) Szerinte István király a véreskezű szent volt, aki megölte a szeniorátus törvényes rendje szerinti örököst1, hogy helyébe lépjen, Vazult pedig megvakítatta. Szerinte Mátyás király román paraszt volt2, nincs mese. És sanyargatta a népet, ahogy István óta minden elődje. (Megötszörözte az adóbevételeket V. Lászlóhoz képest!) Bezzeg a Habsburgok! Évszázadokon át próbálták bepofozni Európába eztakurvaországot, de hiába, mindig csak patópálkodással meg kiegyenesített kaszákkal sültek szembe, hiszen már Bessenyei is megírta – Petőfiről nem is beszélve, aki pedig a kiegyenesített kaszák híve volt, de csakis a fejlődés égisze alatt. Szécheny István (sic!) pedig nem véletlenül avanzsált a legnagyobb magyarrá! „Ipar nélkül a nemzet félkarú óriás”, ezt ugyebár ő mondta egy végletekig elmaradott, a középkorban ragadt országra3, majd megszabályozta a folyókat, hogy ne csináljanak minden évben katasztrófahelyzetet (előtte minden második gyerek maláriában halt meg), megalapította az MTA-t, melytől kizárólag a diploma nélküli áltudósok viszolyognak, megépítette a Lánchidat, meg minden. Deák a haza bölcse volt, Horthy pedig fasiszta, aki Károlyi bátor reformjai után harminc évvel vetette vissza az ország fejlődését, visszadöngölte a feudalizmusba, hárommillió koldus kitántorgott, ugye. Mert ez itt menthetetlenül a balkán, kérem...

Ha az öngyűlölő a balkán szót használja, kizárólag Magyarországra érti. Hát nézd meg, Bukarest a kelet párizsa (sosem járt ott), nézd meg, hol tartanak a szlovének is, Belgrádban4 autópályák épülnek, Horvátországban még az ég is kékebb, csak itt, itt nálunk van ez az abszurdisztán, tipikus magyar posvány. Ezeket el kéne zavarni most már, főleg a cigánygyereket. Visszafelé megyünk a sötét középkorba, internetadó! Sajtószabadság sincs már – a mértékadó hírportálon olvasott is egy frappáns, szókimondó bírálatot a kormány szájkosárpolitikájáról...

Az öngyűlölő szégyelli, hogy magyar. Ha egyszer végleg kitelepül majd, le is tagadja. Szentül meg van győződve, hogy kultúrája a világ sereghajtója. Számára gyanús, megbízhatatlan, potenciális veszélyforrás minden, ami magyar. Turul, Árpád-sáv, Szent Korona? Fasiszta jelképek. Eleve a „Szent Korona” szókapcsolatnak a használatára nem hajlandó. Innen-onnan összelopott, girbegurba gárdistasisak, elavult, visszás eszméket jelképez, múzeumban a helye, lehetőleg a britisben, szóljunk az angoloknak, hogy vigyék el ők, mert az én adóforintjaimból ne! Középszerű műtárgy, minden népnek sokkal jobb volt és minden koronázásra újat tudtak csinálni, csak mi vagyunk ilyenek (v.ö: az adóforintok reklamálása).

Magyar márkát nem vesz, mert gagyi, minden sutyeráknak az van. Ezt a nájkit sasold meg, te budmilos köcsög! A Danone sokkal finomabb, hát ja, nem véletlenül fáj többe... Az általa ismert kevés idegen szót előszeretettel használja magyar megfelelőjük helyett. Étel? Kaja!5 Tárgyalás? Míting! A projekt szóra pedig nincs is adekvát magyar szó, látszik, hogy egy tengő-lengő, lusta, dekoncepciózus náció vagyunk...

Természetesen az ecetes magyar valósággal elsősorban Európa boldogabbik felét vagy a Lajtán Túl-t, a szerencsésebb történelmi fejlődésű országokat vagy egyszerűen csak a Nyugatot állítja szembe. Persze nem nagyon járt ezekben a ragyogó országokban, legfeljebb turistaként, mert angolul, németül, vagy más Nyugati nyelven nem tud, sajnos nem beszél emberi nyelveket! Szentül hiszi, hogy München németekkel, Párizs franciákkal van tele, ne arabozzál itt, ez rasszizmus, hiszen ők is ugyanúgy franciák meg németek most már. Szerinte a cigányok is mind magyarok, az nem érdekli, ha maguk a cigányok ezt máshogy gondolják. A székelyek meg románok, most mit magyarkodsz itt, ők sem vallják már magukat magyarnak, olvasta a mértékadó hírportálon is!

Bár a nemzeti hovatartozást földrajzi-állampolgársági alapon értelmezi, a Nyugat számára nem egy konkrét földrajzi helyet jelent – hiszen voltaképpen utálja a náci németeket, a csigazabáló, raccsoló franciákat, a bevarrt seggű angolokat vagy a hamburgerzabáló, agymosott amerikaiakat... Számára a Nyugat az egy érzés, egy hit, egy ígéret, ami ott rezonál a világ boldogabbik felének levegőjében. Nálunk meg csak ez a búval baszott Himnusz6 rezonál, az ezer év balsorssal, meg kell csak hallgatni, vesztes nép vagyunk! (Még szerencse, hogy nem is létezünk.)

Március 15-én természetesen nem visel kokárdát, mert bukott forradalmon mit ünnepelnek, és neki ne írja elő senki, hogy egy adott napon kell még magyarabbnak éreznie magát, és különben is, az ő magyarsága nem a kabátján van, hanem a szívében!

Az öngyűlölő szívében a zsidóság is rendkívül különleges helyet foglal el. (Kedvenc filmje a Schindler listája. Megvolt a horogkeresztlevevős jelenet a végén? Hiába, Szpilberrg...) A világ legősibb kultúrája, tőlük kaptunk mindent. Még a messiást is, akit a zsidógyalázó mélymagyarok imádnak. (Ne pártusozz, te papgáborista!) A rovásírás is bizonyítottan szemita eredetű. Tízparancsolat! Mindennek az alapja! (A 613 Mitzváról már sosem hallott, a Bibliát nem olvasta, mert ő nem vallásos.) Az alábbi ószövetségi idézetek:

Kérjen azért minden asszony az ő szomszédasszonyától és háza lakó asszonyától ezüst edényeket és arany edényeket és ruhákat; és rakjátok azokat fiaitokra és leányaitokra, s így foszszátok ki Égyiptomot.”

“Felele Áron: Ne gerjedjen fel uram haragja: ismered e népet, hogy gonosz.”

“Ezt mondja az Úr, Izráel Istene: Kössön mindenitek kardot az oldalára, menjetek által és vissza a táboron, egyik kaputól a másik kapuig, és kiki ölje meg az ő attyafiát, barátját és rokonságát.”

- számára egyenlőek az antiszemitizmussal.7

Mi magyarok ugyanis menthetetlenül rasszisták vagyunk. Kérlekalássan, egyszerűen hozzátartozik az identitásunkhoz. Hiszen az önazonos magyar identitás alapja, hogy tagadni kell a többnemzetiségű múltat, a békés együttélést, keveredést. Nézd meg, amint a kiegyezés után a magyarok is szót kaptak a hazai politikában, a románokat is erőszakkal magyarosították el, aztán most ott rázzák a „székely zászlót”, a szerencsétlen agymosottak! Dédapjuk még gyönyörű latin nyelven beszélt, a felvilágosult ember nyelvén!

Az öngyűlölő útlevele mindig a farzsebben lapul, a nyelviskola meg már tervben, talán majd jövőre... Tudtad, hogy Spanyolba egy szekus havi egy gurcit keres? (És ott tulajdonképpen nincs is dolga, mert mosolyogva engedik előre egymást az emberek, nálunk van csak ez a tülekedés, sötét balkán.) Na. Ezért szerezzek én diplomát? El ebből a cigányországból, majd legalább adok haza muteréknek, ők már úgyis itt fognak megrohadni.

-- --

1Az öngyűlölő egyetlen ismeretanyag-forrása jelen esetben az István a király című rockopera, annak minden eseményéről tökéletes történelemhűséget feltételez, így bosszankodna, ha olyanokat állítanánk neki, hogy
a) Koppány és István között soha nem zajlott örökösödési harc, ugyanis
I) A somogyi lázadás még Géza fejedelem uralkodása idején tört ki
II) Magyarországon a királyokat, fejedelmeket választották, a hatalom nem öröklődött, így nem létezhetett sem juniorátus, sem szeniorátus, sem más örökösödési rend
b) Vazult Gizella királyné vakíttatta meg István tudta és akarata nélkül

2Már megint ezek a nagymagyarország-pólós kopaszok át akarják írni a történelmet, előadják, hogy Mátyás Luxemburgi Zsigmond unokája volt! Mit neki holmi korabeli kódex, az öngyűlölő a tényeknek hisz...

3Természetesen Kossuthtól az idézet

4Az öngyűlölőben tulajdonképpen bűntudatot kelt, hogy a Kárpát-medencében a külföldi városoknak magyar nevük is van – következetesen az idegent használja, Bratislava, Komarno, Tárgu-Mures. Mert ott helyben úgy hívják, érted? Az az igazi neve! Csak mi hívjük Bécsnek Vient, csak mi zsézzük Paríít, a magyar a legkevésbé nyelveket beszélő nép Ajrópában!

5Na és ha cigányul van, most mit rasszistulsz! Étkezek az étteremben vagy kajálok az étteremben, melyik a választékosabb? Tudod egyáltalán, milyen eredetű a cigány nyelv, vagy bármit? Könnyű lenézni úgy egy másik kultúrát, ha nem ismered, tipikus magyar mentalitás...

6Az öngyűlölő dühödten legyint arra a megjegyzésre, hogy a magyar Himnusz eredetileg tánczene volt, és a II. Világháború után lassították jelenlegi tempójára, a „szomorú, vesztes nép”-öntudat táplálására – ugyan már, mindig az összeesküvés-elméletek, egyszerűen lasssan szebb, méltóságteljesebb, és jobban is illik a szöveghez a tipikus magyar depresszióval.

7Az öngyűlölő komolyan hiszi, hogy az antiszemita szónak
a) Van jelentése.
b) Azt jelenti, hogy zsidógyűlölő.
A szemita/sémita szó gyökerét nem ismeri, mert a Bibliát nem olvasta, mint említettük.